Kaasav eelarve 2021

Tapa valla 2021 aasta kaasava eelarve ideede korje.

28. veebruaril 2018 võttis Tapa Vallavolikogu vastu määruse nr 7 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tapa valla eelarves". Kaasava eelarve eesmärgiks on kutsuda  Tapa valla elanikke kaasa mõtlema ja välja pakkuma ideid, mida oleks vaja Tapa vallas korda teha.

Tapa valla 2021. aasta eelarves on kavandatud kaasava eelarve mahuks 20 000 eurot.

2021. aasta kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada 01. märts  – 14. märts.

Kaasava eelarve protsessis saab ettepanekuid teha igaüks, olenemata sellest, kas ta on Tapa valla kodanik või mitte. Ettepanekuid saab esitada paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse, vallavalitsuse e-posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee (digitaalselt allkirjastatuna) või elektroonilises infosüsteemis www.volis.ee.

Kaasava eelarve idee esitamise vorm on leitav Tapa valla kodulehelt http://www.tapa.ee/kaasav-eelarve.

Esitatava idee tulemusena realiseeritav objekt peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks. Objekt peab olema vallaga seotud, pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Ettepanek peab olema teostatav eelarveaasta jooksul.


Idee esitamisel peab olema märgitud:
- idee esitaja (nimi, isikukood, kontakttelefon või e-posti aadress);
- idee nimetus (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
- idee eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Tapa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab, mis on ettepaneku eesmärk, miks on ettepaneku teostamine valla eelarvest vajalik);

-idee sisu (lühike kirjeldus investeeringu olemusest ning kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul);
- sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otseselt kasu, nimetada hinnanguliselt sihtrühmasuurus, vanus jm olulised tunnused);
- eeldatav eelarve (idee teostamisehinnanguline maksumus);
- muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

 

Ideid analüüsib ja hindab vallavalitsuse poolt moodustatav komisjon, mille töösse on kaasatud volikogus esindatud erakondade ja valimisliitude esindajad ning vallavalitsuse esindaja. Komisjoni ülesandeks on  kõrvaldada need ettepanekud, mis ei vasta nõuetele, ületavad ilmselgelt rahalist mahtu või ei ole realiseeritavad ühe eelarveaasta jooksul. Nõuetele vastavad ja hääletusele minevad ideed avaldatakse valla kodulehel ja facebooki lehel ning Tapa valla ajalehtede aprillikuu numbris.
Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht hääletuse ajal on rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.


Hääletamine toimub 26. aprillist kuni 06. maini 2021 (kaasa arvatud) ainult elektrooniliselt Tapa valla kodulehel www.volis.ee keskkonnas (vajalik ID kaardi või mobiil-ID olemasolu). Tapa valla kodanikel, kellel puudub isikkliku arvuti kasutamise võimalus saavad hääletada Tapa Vallaraamatukogus ja selle harudes Tamsalu, Assamalla, Jäneda, Lehtse, Saksi ja Vajangu raamatukogudes  asutuste lahtiolekuaegadel.

 

Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva meelepärase idee poolt. Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule. Realiseerimisele kuulub üks või mitu enam hääli saanud idee(d), mille eeldatav maksumus ei ületa kokku 20 000 eurot.

 

Küsimuste korral võta ühendust:
Marko Teiva
Tapa valla ettevõtlusspetsialist
Tel 3229661

____________________________________________________________________________________

Kaasav eelarve 2020

TULEMUSED: Tapa valla 2020 kaasava eelarve hääletuse võitis Tapa jõusaali uuendamise idee

Tapa valla 2020 kaasavale eelarve hääletusele läks üheksa ettepanekut

Hääletamine toimus 27. aprill kuni 07. mai (kaasa arvatud) ainult elektrooniliselt Tapa valla kodulehel www.volis.ee keskkonnas (vajalik ID kaardi või mobiil-ID olemasolu). 

 

Realiseerimisele kuulub üks või mitu enam hääli saanud idee(d), mille eeldatav maksumus ei ületa kokku 20 000 eurot.

 

2020. aasta kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 24. veebruarist kuni 8. märtsini. Tähtaegselt esitati Tapa Vallavalitsusele 16 ettepanekut, mis hõlmasid puhkamisvõimaluste parandamist ja elukeskkonna mitmekesistamist Tapa vallas. 

Vastavalt Tapa Vallavolikogu 28.02.2018 määrusele nr 7 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine" § 5 lg 1 analüüsis ja hindas ettepanekuid vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon koosseisus: Valimisliit Valgejõe esindaja Alari Kirt, Valimisliit Koostöö esindaja Rein Tali, Eesti Keskerakonna esindaja Janar Safronov, Eesti Reformierakonna esindaja Naima Sild ja Tapa Vallavalitsuse esindaja ettevõtlusspetsialist Marko Teiva. Komisjon hindas ettepanekute vastavust määruses esitatud nõuetele, mille kohaselt peab ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt liigituma vallaeelarve mõistes investeerimistegevuseks, ettepanek peab olema seotud Tapa vallaga, peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele ning investeeringu suurus ei tohi ületada 20 000 eurot.

 

 
____________________________________________________________________________________
 
Kaasav eelarve 2019
 
2019. aasta kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 25. veebruarist kuni 11. märtsini. Tähtaegselt esitati Tapa Vallavalitsusele 6 ettepanekut, mis hõlmasid puhkamisvõimaluste parandamist ja teenuste mitmekesistamist Tapa vallas. 
 
Vastavalt Tapa Vallavolikogu 28.02.2018 määrusele nr 7 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine" § 5 lg 1 analüüsis ja hindas ettepanekuid vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon koosseisu: Valimisliit Valgejõe esindaja Alari Kirt, Valimisliit Koostöö esindaja Rein Tali, Eesti Keskerakonna esindaja Dmitri Okatov, Eesti Reformierakonna esindaja Naima Sild ja Tapa Vallavalitsuse esindaja Mati Tamm.
 
Komisjon hindas ettepanekute vastavust määruses esitatud nõuetele, mille kohaselt peab ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt liigituma vallaeelarve mõistes investeerimistegevuseks, ettepanek peab olema seotud Tapa vallaga, peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele ning investeeringu suurus ei tohi ületada 20 000 eurot. Hääletusele läks 5 ettepanekut.
 
Hääletamine toimus 27. märtsist kuni 05. aprillini elektroonilises veebikeskkonnas VOLIS.
 
Hääletamisest võttis osa 601 hääleõiguslikku Tapa valla elanikku, kes andsid 659 häält. 
 
Hääled jagunesid:
1. Küüditatute mälestusmärk Tapale - 21
2. Lava renoveerimine Jäneda lossis - 92
3. Tapa Spordikeskuse jõusaali inventari uuendamine - 78
4. Tapa linna kaasaegse koerte treening-ja mänguväljaku rajamine - 216
5. Välitreeningseadmete paigaldamine Tamsalu Terviserajale - 252
 
Seega läheb töösse enim hääli kogunud välistreeningseadmete paigaldamine Tamsalu Terviserajale.
 
Küsimuste korral võta ühendust:
Marko Teiva
Tapa valla ettevõtlusspetsialist
Tel 3229661
____________________________________________________________________________________
 
Kaasav eelarve 2018
2018. aasta kaasava eelarve ettepanekute vahel toimus hääletamine elektroonilises veebikeskkonnas VOLIS 01. juunist kuni 11. juunini. Hääletada sai 5 ettepaneku vahel. 
Hääletamisest võttis osa 368 hääleõiguslikku Tapa valla elanikku, kes andsid 395 häält. 
 
1.1. Valgejõe saare korrastamine, 132 häält.
1.2. Porkuni järve puhkeala arendamine ja mitmekesistamine, 109 häält.
1.3. Välitreeningseadmete paigaldamine Tamsalu Terviserajale, 79 häält.
1.4. Jäneda pargis asuvate sildade korrastamine, 68 häält.
1.5. Kiiruskaamera ja kergliiklustee rajamine Valgejõe puiesteele, 7 häält.
 
2018 aasta kaasava eelarve ettepanekutest realiseeritakse Merli Vipperi poolt esitatud ettepanek korrastada Valgajõe saar sh paigaldada Valgejõe saarele lastele kiiged, riietevahetuskabiinid, tualetid, korrastada võrkpalliväljakud, rajada tule tegemise koht ja varjualune.
Seni enim hääli saanud ideedest on varem paigaldatud Tapa linnastaadionile välitrenažöörid ja rajatud Tapa discgolf park. 2017 aasta edukaim idee Rutkaste matkaraja korrastamiseks viidi ellu 2018. aastal, kuna ilmastikuolud ei soosinud varasemat projekti elluviimist.
 
2017. aasta kaasava eelarve hääletuse võitis Rutkaste terviseraja laiendus
27. märtsist – 05. aprillini toimunud elektroonilisel hääletusel anti kokku 347 häält. Hääletada sai kuni kolme idee poolt.
Hääletuse tulemusel reastusid ideed järgmiselt:
1.  Rutkaste terviseraja laiendus, 159 häält.
2.  Jäneda küla laste mänguväljak, 145 häält.
3.  Valgejõe saare atraktiivsemaks muutmine, 19 häält.
4.  Kalmistu – kodupaiga sümbol (värava ja kabeli esise korrastamine), 18 häält.
5.  Koerte väljaheidete konteinerid Tapa kesklinna ja raudteejaama ümbrusesse, 6 häält.
 

Kaasava eelarve idee esitamise vorm (ei ole kohustuslik)