Sünnitoetus

Toetuse üldandmed

Kirjeldus

Sünnitoetust on õigus saada ühel lapsevanemal või lapse eestkostjal, kelle elukohana on enne lapse sündi Eesti rahvastikuregistris registreeritud Tapa valda ning vastsündinu lapse elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel esmakandena kantud Tapa vald.

Toetuse suurus

400 eurot ühe lapse kohta ning toetus makstakse välja ühes osas

Menetlusaeg

Kui kõik on korrektne makstakse sünnitoetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamisest.

Vastutaja

Tapal (Roheline 19)
Ragni Nikiforova
sotsiaalhoolekandespetsialist
5344 3779
ragni.nikiforova@tapa.ee

Tapal (Pikk 15)
Evelin Värk
volikogu sekretär
5878 4818
evelin.vark@tapa.ee

Raamatupidamine
Marje Arraste - pearaamatupidaja
5305 0365marje.arraste@tapa.ee

Toetuse taotlemine

Sünnitoetuse väljamaksmiseks esitab taotleja kolme kuu jooksul arvates lapse sünni registreerimisest kirjaliku taotluse Tapa Vallavalitsusele.

Ametnik kontrollib toetuse saamise õigsust ning toetus kantakse taotluse esitanud taotleja või taotleja poolt määratud teise isiku arvelduskontole.

Vajalikud dokumendid:

  • Taotlus;
  • Esmasel pöördumisel isikut tõendav dokument.

Õigusaktid

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 21 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas"

Tapa Vallavolikogu 16.12.2019 määrus nr 76 „Sotsiaaltoetuste määrad„   

Taotluse vormid

Sünnitoetuse taotluse vorm