Sünnitoetus

Toetuse üldandmed

Kirjeldus

Sünnitoetust on õigus saada ühel lapsevanemal või lapse eestkostjal, kelle elukohana on enne lapse sündi Eesti rahvastikuregistris registreeritud Tapa valda ning vastsündinu lapse elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel esmakandena kantud Tapa vald.

Toetuse suurus

400 eurot ühe lapse kohta ning toetus makstakse välja ühes osas

Menetlusaeg

Kui kõik on korrektne makstakse sünnitoetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast  taotluse esitamisest.

Vastutaja

Tapa Vallavalitsus
Estelle Freimann
dokumendihalduse spetsialist
322 9662, estelle.freimann@tapa.ee

 

 

 

Tamsalu halduskeskus

Ursula Grau
kantselei sekretär
322 8431, 5382 5661
ursula.grau@tapa.ee

Raamatupidamine
Marje Arraste - pearaamatupidaja
322 9678, marje.arraste@tapa.ee

Toetuse taotlemine

Sünnitoetuse väljamaksmiseks esitab taotleja kolme kuu jooksul arvates lapse sünni registreerimisest kirjaliku taotluse Tapa Vallavalitsusele.

Ametnik kontrollib toetuse saamise õigsust ning toetus kantakse taotluse esitanud taotleja või taotleja poolt määratud teise isiku arvelduskontole.

Vajalikud dokumendid:

  • Taotlus;
  • Esmasel pöördumisel isikut tõendav dokument.

Õigusaktid

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 21 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas"

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 22 "Sotsiaaltoetuste määrad"

Taotluse vormid

Sünnitoetuse taotluse vorm