20.12.22

Tapa valla haldusterritooriumil tegeleb vee tootmisega ja reovee ärajuhtimisega ning puhastamisega vallale kuuluv ettevõte Tapa Vesi OÜ

Tapa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032

Hinnamuudatused alates 01.12.2022.a. OÜ Tapa Vesi teeninduspiirkonnas.

Konkurentsiamet kinnitas 07.10.2022 otsusega nr 9-3/2022-039 OÜ Tapa Vesi teeninduspiirkonnas uued vee- ja  kanalisatsiooniteenuse hinnad.  

Alates 01.12.2022.a. kehtivad OÜ Tapa Vesi juhatuse otsusega  järgmised hinnad:

tegevuspiirkond Tapa linn, Lehtse alevik, Pruuna, Jäneda, Saiakopli, Moe, Näo ja

Vahakulmu külad   

                                                                                                                                                                 

Tasu nimetus

Tasu suurus käibemaksuta €/m³

Käibemaks

Tasu suurus käibemaksuga €/m³

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele

 

0.81

0,16

0,97

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele

 

1,67

0,33

2,00

Kokku:

   

2,97

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele

 

0,95

0,19

1,14

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele

 

1,84

0,37

2,21

Kokku:

 

 

3,35

tegevuspiirkond Tamsalu linn, Porkuni, Assamalla, Vajangu, Kaeva ja Kursi külad

Tasu nimetus

Tasu suurus käibemaksuta €/m³

Käibemaks

Tasu suurus käibemaksuga €/m³

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele

 

0,86

0,17

1,03

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele

 

1,72

0,34

2,06

Kokku:

   

3,09

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele

0,97

0,19

1,16

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele

 

1,87

 

0,37

2,24

Kokku:

 

 

3,40

 

 
Teenuste eest tasumine toimub esitatud arvete alusel. Selleks tuleb klientidel teatada arvestusperioodi lõpus (kuu või kvartal) veearvesti näit Tapa Vesi OÜ kodulehel http://www.tapavesi.ee/et/veenait või e-mailile tapavesi@tapavesi.ee või helistades +372 322 0048. Esitatud näidu alusel koostatakse arve, mis tuleb tasuda arvel näidatud pangakontole. Soovi korral on võimalik sõlmida e-arve püsimakse leping. Kliendid, kelle veesõlme on paigaldatud vee-ettevõtte poolt kaugloetav arvesti, näitu teatama ei pea.
 
Fekaaliveo teenust ettevõte käesoleval ajal ei paku.
 
Tapa Vesi OÜ tegevjuht Aare Palmsalu: tel. +372 55 537 252; aare.palmsalu@tapavesi.ee
Tapa Vesi OÜ tootmisjuht Arne Arumägi: tel. +372 50 54 388; arne.arumagi@tapavesi.ee
Klienditelefon: +372 322 0048, +372 323 0333
Elektronposti aadress: tapavesi@tapavesi.ee
Ettevõtte koduleht: www.tapavesi.ee
 
 
Reovee kogumisalade joonised: