28.10.19

OÜ Tapa Vesi

Tapa valla haldusterritooriumil Tapa piirkonnas tegeleb vee tootmisega ja reovee ärajuhtimisega ning puhastamisega vallale kuuluv ettevõte OÜ Tapa Vesi.

OÜ Tapa Vesi tegevjuht on Aare Palmsalu, tel. +372 55 537 252, aare.palmsalu@tapavesi.ee
ettevõtte koduleht: www.tapavesi.ee
klienditelefon: +372 322 0048
elektronposti aadress: tapavesi@tapavesi.ee
 
OÜ Tapa Vesi teeninduspiirkonna vee- ja kanalisatsiooniteenuste käibemaksuga hinnad elanikele alates 01.10.2014.a. on järgmised:
joogivesi - 1.08 €/m3
reovee ärajuhtimine ja puhastamine - 1.42 €/m3 
 
OÜ Tapa Vesi teeninduspiirkonna vee- ja kanalisatsiooniteenuste käibemaksuga hinnad juriidilistele isikutele alates 01.10.2014.a. on järgmised:
joogivesi - 1.26 €/m3
reovee ärajuhtimine ja puhastamine - 1.64 €/m3 
 
Fekaaliveo teenust ettevõte käesoleval ajal ei paku.
 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine ja selle kasutamine toimub vastavalt Tapa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni eeskirjale.
 
Reovee kohtkäitlus ja äravedu toimub vastavalt Tapa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjale.
 
AS Tamsalu Vesi
Tapa valla haldusterritooriumil Tamsalu piirkonnas tegeleb vee tootmisega ja reovee ärajuhtimisega ning puhastamisega vallale kuuluv ettevõte AS Tamsalu Vesi.
AS Tamsalu Vesi juhataja on Arne Arumägi, tel. +372 50 54 388, tamsaluvesi@tamsaluvesi.ee
ettevõtte koduleht: www.tamsaluvesi.ee
klienditelefon: +372 323 0333
elektronposti aadress: tamsaluvesi@tamsaluvesi.ee
raamatupidamine: +372 51 75 707
 
Tamsalu Vesi AS teeninduspiirkonna vee- ja kanalisatsiooniteenuste käibemaksuga hinnad elanikele on järgmised:
joogivesi - 1.08 €/m3
reovee ärajuhtimine ja puhastamine - 2.40 €/m3 
 
Tamsalu Vesi AS teeninduspiirkonna vee- ja kanalisatsiooniteenuste käibemaksuga hinnad juriidilistele isikutele on järgmised:
joogivesi - 1.212 €/m3
reovee ärajuhtimine ja puhastamine - 2.592 €/m3 

 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumine ja selle kasutamine toimub vastavalt alljärgnevatele eeskirjadele:

Reovee kohtkäitlus ja äravedu toimub vastavalt Tamsalu valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjale.

 
 
Reovee kogumisalade joonised: