Vaba aeg

29.09.20

 

Vaba aja sisustamine on Tapa vallas jagunenud peamiselt kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkonna vahel, kooliealiste osas ka hariduse valdkonnas huvihariduse osas. Kes teab, mis valdkond teda huvitab, saab otsida informatsiooni otse sealt. Jooksvalt saab aga lisaks informatsiooni sündmuste kohta nii uudiste rubriigist kui ka kalendrist, mis valla veebilehel kuupõhise täpsusega. Suuremaid sündmusi, mille kavad on paigas, reklaamitakse aga aegsamini. Hoidkem end värske informatsiooniga alati kursis. Samuti toetab vaba aja tegevuste kajastamist Tapa valla facebooki leht, head infoallikas on ka igakuine valla ajaleht "Sõnumed" (eesti) ja "Tapavskije Vesti" (vene).
 
Millega aga siiski tegeleda Tapa vallas vabal ajal? Selleks puhuks oleme koostanud Teile tabeli, kus on välja toodud kõik meile teadaolevad huviringid nii lastele kui ka täiskasvanutele, kust võite endale leida sobiva. Kui Te sobivat huvitegevust ei leidnud, siis koostöös oma tublide kaashuvilistega ja Tapa valla allasutustega võite ise luua mõne huviringi, olla selle eestvedaja või lihtsalt tegevuses osaleja.
Huvitegevuste ja ürituste kohta leiate infot Tapa valla allasutuste kodulehtedelt, valla kodulehe uudiste rubriigist, kalendrist, ürituste kalendrist, valla facebookist.
Enamik Tapa vallas pakutuid üritusi toodavad Tapa vallavalitsus koos oma allasutustega, erinevad mittetulundusühingud jne. Lisaks eespoolmainitule on Tapa vallas võimalik aega veeta ka Jäneda Mõis OÜ pakutavatel (info www.janedaturism.ee) igakuistel simmanitel, kolmel ülevabariiklikul laadal maikuus, juulis ja septembris, kasutada matkateenust koostöös MTÜ Jäneda Muuseumiga, külastada kontserte jne. Kultuurisündmusi korraldatakse ka Tapa Vaksalis, mille kohta leiad infot ürituste kalendrist või valla kodulehelt rubriigist "kalender". Samuti toodavad aeg-ajalt erinevaid üritusi ka kogudused, toitlustusettevõtted jne.
 
Täpsemat teavet iga sündmuse kohta eraldi saata alati valla kultuurikalendrist, mis asub esilehel.