Kaasav eelarve 2020

TAPA VALLA KAASAV EELARVE 2020

TULEMUSED: Tapa valla 2020 kaasava eelarve hääletuse võitis Tapa jõusaali uuendamise idee

Tapa valla 2020 kaasavale eelarve hääletusele läheb üheksa ettepanekut

Hääletamine toimub 27. aprill kuni 07. mai (kaasa arvatud) ainult elektrooniliselt Tapa valla kodulehel www.volis.ee keskkonnas (vajalik ID kaardi või mobiil-ID olemasolu). 

Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva meelepärase idee poolt. 

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht hääletuse ajal on rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.

Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule.

Realiseerimisele kuulub üks või mitu enam hääli saanud idee(d), mille eeldatav maksumus ei ületa kokku 20 000 eurot.

Tulenevalt eriolukorrast 2020. aastal hääletamist vallaraamatukogudes ei toimu.

 

2020. aasta kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 24. veebruarist kuni 8. märtsini. Tähtaegselt esitati Tapa Vallavalitsusele 16 ettepanekut, mis hõlmasid puhkamisvõimaluste parandamist ja elukeskkonna mitmekesistamist Tapa vallas. 

Vastavalt Tapa Vallavolikogu 28.02.2018 määrusele nr 7 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine" § 5 lg 1 analüüsis ja hindas ettepanekuid vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon koosseisus: Valimisliit Valgejõe esindaja Alari Kirt, Valimisliit Koostöö esindaja Rein Tali, Eesti Keskerakonna esindaja Janar Safronov, Eesti Reformierakonna esindaja Naima Sild ja Tapa Vallavalitsuse esindaja ettevõtlusspetsialist Marko Teiva. Komisjon hindas ettepanekute vastavust määruses esitatud nõuetele, mille kohaselt peab ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt liigituma vallaeelarve mõistes investeerimistegevuseks, ettepanek peab olema seotud Tapa vallaga, peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele ning investeeringu suurus ei tohi ületada 20 000 eurot.

 

Hääletusele lähevad järgmised ettepanekud:

 

  1. Piknikuplats Eesti esindustammikus Tamsalus

Rajada Tamsalu saja tamme pargi äärde, kunagise kitsarööpmelise vaksalihoone poolsesse ossa piknikuplats, kus oleks istumiskohad, laud või paar lauda. Piknikuplatsil asuksid mõned lihtsad osavust ning ajaveetmist võimaldavad atraktsioonid, mis pakuksid tegevust peredele või seltskondadele. Vaba aja tegevuseks sobiks näiteks mõned ronimis- või sammumispuud ja kaalukiiged. Kasusaajateks on Tamsalu ja laiemalt Tapa valla elanikud, samuti külalised. Saja tamme pargis on praegu küll istumisalused, kuid kohta, kus veidi suurema seltskonnaga mõnusalt olla või aktiivselt aega sisustada ei ole.

 

  1. Tapa linna kaasaegse koerte treening-ja mänguväljaku rajamine

Tapa linnas puudub koerte treening- ja mänguväljak.  Koerte treening- ja mänguväljakuid on rajatud mitmesse Eesti linna. Taolised väljakud võimaldavad ohutult tegeleda koerte treenimise ja sotsialiseerumisega. Treening- ja mänguväljaku rajamisega ei kaasneks  ulatuslike töid. Aiaga piiratud treeningala suurus oleks ca 30x50 m. Alal paikneksid erinevaid atraktsioone (4), istepingid ja prügikast.

 

  1. Tapa Spordikeskuse jõusaali inventari uuendamine

Tapa Spordikeskuse jõusaal on amortiseerunud ning seadmed vajavad uuendamist. Jõusaali kasutus on oluliselt tõusnud ning peab vastama kaasaegsetele tingimustele. Projekti elluviimisest saavad kasu kõik Spordikeskuse kasutajad. Tapa Spordikeskuses puuduvad aeroobse treeningu vahendeid nt jooksulindid, sõudeergomeetrid.

 

  1. Välilauatennise lauad Tamsalusse

Idee on luua Tamsalu elanikele veelgi mitmekülgsemaid võimalusi välitingimustes aja veetmiseks ja spordiga tegelemiseks. Selleks on vaja Tamsalus erinevatesse kohtadesse paigaldada betoonist lauatennise lauad.

Välitingimustesse sobivad lauad on betoonist, võrk on valmistatud metallist. Mängimiseks vajalikku varustust oleks võimalik rentida nt spordihoonest või kasutatakse mängimiseks isiklikke reketeid ja palle.

Lauatennis on sobiv sportlik ajaviide erinevas vanuses ja füüsilises vormis inimestele, seega saaksid neist laudadest rõõmu tunda paljud Tamsalu elanikud.

Lauad paikneksid kolmes erinevas kohas: kultuurimaja pargis, spordihoone ees välijõusaali juures ning  tammepargis.

 

  1. Õuna tn mänguväljaku täiendamine

Idee on täiendada Õuna tänava mänguväljakut, et lastel oleks huvi rohkem aega õues veeta. Mänguväljakule tuleks juurde erinevaid motoorikat arendavad atraktsioonid. Õuna tänaval asuv mänguväljak on siiapoole raudteed Tapa linnas ainus  koht, kus lapsed aega veeta saavad. Teised mänguväljakud asuvad üle raudtee ja vanematel on väikeste lastega sinna keeruline pääseda. Lasteaed Vikerkaar kasutab samuti aktiivselt Õuna tn mänguväljakut, sest lasteaia õueala vajab kaasajastamist.

 

  1. Seltside tegevuseks ja näitusteks vajalike ruumide remont Jäneda lossis

Projekti eesmärk on taastada ja parandada Jäneda lossi I ja II korruse ruumid, kus oleks võimalik eksponeerida Eesti mastaabis unikaalse Ambla khk rahvariiete kollektsiooni. Lisaks oleks võimalik võtta ruumid kasutusele vahelduvate näituste tarvis, kus eksponeeritakse kogukonnaliikmete käsitööd. Lossi II korruse põhjapoolse otsatoa remont loob tingimused museaalide säilitamiseks ja muuseumitööks MTÜ Jäneda Muuseumile. Mööda Jäneda kuure ja kortereid laialipillatud museaalide seas on ainuüksi endiste mõisaomanike von Benckendorffide raamatukogusse kuulunud  raamatuid pea 300, lisaks küla, mõisa, Jäneda Kooli ja Põllumajanduskeskkooli  fotod, dokumendid ja isikufondid). Lossi II korruse ühte ruumi tuleks rajada duširuum ja korrastada WC ning eesruumid. Sellega tagatakse esteetiliselt mõjus ja elementaarsetele hügieeninõuetele vastav keskkond kõikidele majas tegutsevatele seltsidele ja külalistele. MTÜ Jäneda Muuseum on seadnud eesmärgiks sisustööd lõpetada Jäneda esmamainimise 670. aastapäevaks 15 oktoobril 2023. aastal.

 

  1. Tamsalu madalseikluspark

Idee on rajada Tamsalu välijõusaali ja võrkpalliplatsi juurde madalseikluspark. Antud asukoht on sobilik, sest seal ümbruses on välijõusaal, spordikompleks, suusa- ja matkarajad, discgolfi rada ning ka lasteaed „Krõll". Piirkond on väga rahulik ja vaikne ning sobib hästi perekondlikuks vaba aja veetmise kohaks Tamsalu linnas.

Seikluspark annab veelgi rohkem väärtust antud kohale ning meelitab piirkonda rohkem noori ja lastega peresid.  Seikluspargis on hea võimalus lastel arendada tasakaalu, motoorikat ning panna proovile enda füüsiline võimekus.

Park aitab veelgi edendada turismi ja tekitab juurde ühe võimaluse kohalikele peredele vaba aja veetmiseks.

 

  1. Assamalla mängu- ja virgutusala

Assamalla kogukond soovib rajada külale laste mänguväljaku, kus asuksid väikelaste kiiged, liivakast, liumägi ja ronimissein ja täiskasvanutele ning suurematele lapstele mõeldud virgutusala – välijõusaal, mis sisaldab erinevaid jõu ja virgutuselemente.

 

  1. Tamsalu tammepargi laste mänguväljak

Idee on luua tammeparki laste mänguväljak vanuses 1-14 aastat. Idee teostamine tõsta oluliselt tammepargi külastavust perede poolt. Kui lastel on pargis tegevust, lähevad ka vanemad meelsasti sinna ise jalutama ja tehtud ilu nautima. Tamsalu tammepargis on olemas juba rulapark, tekib väga mõnus vabaaja veetmise võimalus värskes õhus igas vanuses soovijale.

Väga oluline on ka see, et tammepargipoolses linnaosas puudub avalik mänguväljak ja elanikud ootavad seda väga. Selle ideega ellu viimisel saab ka see kitsaskoht lahendatud.

 

____________________________________________________________________________________
 
Kaasav eelarve 2019
 
2019. aasta kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 25. veebruarist kuni 11. märtsini. Tähtaegselt esitati Tapa Vallavalitsusele 6 ettepanekut, mis hõlmasid puhkamisvõimaluste parandamist ja teenuste mitmekesistamist Tapa vallas. 
 
Vastavalt Tapa Vallavolikogu 28.02.2018 määrusele nr 7 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine" § 5 lg 1 analüüsis ja hindas ettepanekuid vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon koosseisu: Valimisliit Valgejõe esindaja Alari Kirt, Valimisliit Koostöö esindaja Rein Tali, Eesti Keskerakonna esindaja Dmitri Okatov, Eesti Reformierakonna esindaja Naima Sild ja Tapa Vallavalitsuse esindaja Mati Tamm.
 
Komisjon hindas ettepanekute vastavust määruses esitatud nõuetele, mille kohaselt peab ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt liigituma vallaeelarve mõistes investeerimistegevuseks, ettepanek peab olema seotud Tapa vallaga, peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele ning investeeringu suurus ei tohi ületada 20 000 eurot. Hääletusele läks 5 ettepanekut.
 
Hääletamine toimus 27. märtsist kuni 05. aprillini elektroonilises veebikeskkonnas VOLIS.
 
Hääletamisest võttis osa 601 hääleõiguslikku Tapa valla elanikku, kes andsid 659 häält. 
 
Hääled jagunesid:
1. Küüditatute mälestusmärk Tapale - 21
2. Lava renoveerimine Jäneda lossis - 92
3. Tapa Spordikeskuse jõusaali inventari uuendamine - 78
4. Tapa linna kaasaegse koerte treening-ja mänguväljaku rajamine - 216
5. Välitreeningseadmete paigaldamine Tamsalu Terviserajale - 252
 
Seega läheb töösse enim hääli kogunud välistreeningseadmete paigaldamine Tamsalu Terviserajale.
 
Küsimuste korral võta ühendust:
Marko Teiva
Tapa valla ettevõtlusspetsialist
Tel 3229661
____________________________________________________________________________________
 
Kaasav eelarve 2018
2018. aasta kaasava eelarve ettepanekute vahel toimus hääletamine elektroonilises veebikeskkonnas VOLIS 01. juunist kuni 11. juunini. Hääletada sai 5 ettepaneku vahel. 
Hääletamisest võttis osa 368 hääleõiguslikku Tapa valla elanikku, kes andsid 395 häält. 
 
1.1. Valgejõe saare korrastamine, 132 häält.
1.2. Porkuni järve puhkeala arendamine ja mitmekesistamine, 109 häält.
1.3. Välitreeningseadmete paigaldamine Tamsalu Terviserajale, 79 häält.
1.4. Jäneda pargis asuvate sildade korrastamine, 68 häält.
1.5. Kiiruskaamera ja kergliiklustee rajamine Valgejõe puiesteele, 7 häält.
 
2018 aasta kaasava eelarve ettepanekutest realiseeritakse Merli Vipperi poolt esitatud ettepanek korrastada Valgajõe saar sh paigaldada Valgejõe saarele lastele kiiged, riietevahetuskabiinid, tualetid, korrastada võrkpalliväljakud, rajada tule tegemise koht ja varjualune.
Seni enim hääli saanud ideedest on varem paigaldatud Tapa linnastaadionile välitrenažöörid ja rajatud Tapa discgolf park. 2017 aasta edukaim idee Rutkaste matkaraja korrastamiseks viidi ellu 2018. aastal, kuna ilmastikuolud ei soosinud varasemat projekti elluviimist.
 
2017. aasta kaasava eelarve hääletuse võitis Rutkaste terviseraja laiendus
27. märtsist – 05. aprillini toimunud elektroonilisel hääletusel anti kokku 347 häält. Hääletada sai kuni kolme idee poolt.
Hääletuse tulemusel reastusid ideed järgmiselt:
1.  Rutkaste terviseraja laiendus, 159 häält.
2.  Jäneda küla laste mänguväljak, 145 häält.
3.  Valgejõe saare atraktiivsemaks muutmine, 19 häält.
4.  Kalmistu – kodupaiga sümbol (värava ja kabeli esise korrastamine), 18 häält.
5.  Koerte väljaheidete konteinerid Tapa kesklinna ja raudteejaama ümbrusesse, 6 häält.
 

Kaasava eelarve idee esitamise vorm (ei ole kohustuslik)