Kaasav eelarve

Ettepanekute esitamine Tapa valla 2023 aasta kaasavasse eelarvesse.

28. veebruaril 2018 võttis Tapa Vallavolikogu vastu määruse nr 7 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tapa valla eelarves". Kaasava eelarve eesmärgiks on kutsuda  Tapa valla elanikke kaasa mõtlema ja välja pakkuma ideid, mida oleks vaja Tapa vallas korda teha.

Tapa valla 2023 aasta eelarves on kavandatud kaasava eelarve mahuks 20 000 eurot.

2023. aasta kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada 27.veebruar  – 12. märts 2023 (kaasa arvatud).

Kaasava eelarve protsessis saab ettepanekuid teha igaüks, olenemata sellest, kas ta on Tapa valla kodanik või mitte. Ettepanekuid saab esitada paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse, vallavalitsuse e-posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee (digitaalselt allkirjastatuna) või elektroonilises infosüsteemis https://www.volis.ee/gvolis/osale/index/1010?kid=20044.

Kaasava eelarve idee esitamise vorm on leitav Tapa valla kodulehelt http://www.tapa.ee/kaasav-eelarve.

Esitatava idee tulemusena realiseeritav objekt peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks. Objekt peab olema vallaga seotud, pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Ettepanek peab olema teostatav eelarveaasta jooksul.
Idee esitamisel peab olema märgitud:
- idee esitaja (nimi, isikukood, kontakttelefon või e-posti aadress);
- idee nimetus (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
- idee eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Tapa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab, mis on ettepaneku eesmärk, miks on ettepaneku teostamine valla eelarvest vajalik);

-idee sisu (lühike kirjeldus investeeringu olemusest ning kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul);
- sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otseselt kasu, nimetada hinnanguliselt sihtrühmasuurus, vanus jm olulised tunnused);
- eeldatav eelarve, hinnapakkumine (idee teostamise hinnanguline maksumus);
- muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Ideid analüüsib ja hindab vallavalitsuse poolt moodustatav komisjon, mille töösse on kaasatud volikogus esindatud erakondade ja valimisliitude esindajad ning vallavalitsuse esindaja. Komisjoni ülesandeks on  kõrvaldada need ettepanekud, mis ei vasta nõuetele, ületavad ilmselgelt rahalist mahtu või ei ole realiseeritavad ühe eelarveaasta jooksul. Nõuetele vastavad ja hääletusele minevad ideed avaldatakse valla kodulehel ja Facebooki lehel ning Tapa valla ajalehtede aprillikuu numbris.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht hääletuse ajal on rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.

 

Hääletamine toimub 1. mai kuni 10. mai 2023 (kaasa arvatud) ainult elektrooniliselt Tapa valla kodulehel www.volis.ee keskkonnas. Tapa valla kodanikel, kellel puudub isikliku arvuti kasutamise võimalus saavad hääletada Tapa Vallaraamatukogus ja selle harudes Tamsalu, Assamalla, Jäneda, Lehtse, Saksi ja Vajangu raamatukogudes  asutuste lahtiolekuaegadel.

Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva meelepärase idee poolt. Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule. Realiseerimisele kuulub üks või mitu enam hääli saanud idee(d), mille eeldatav maksumus ei ületa kokku 20 000 eurot.

Täpsem info kaasava eelarve kohta on Tapa valla kodulehel http://www.tapa.ee/kaasav-eelarve.

_____________________________________

 

Tapa valla 2022 aasta kaasava eelarve ettepanekute esitamine

Tulenevalt asjaolust, et varasemalt välja kuulutatud kaasava eelarve ettepanekute esitamine toimus enne 2022 aasta Tapa valla eelarve vastuvõtmist kuulutab Tapa Vallavalitsus välja uue ettepanekute esitamise tähtaja.

Varasemad ettepanekute esitajad ei pea ettepanekuid uuesti esitama.

2022. aasta kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada 25. aprill  – 08 mai.

Kaasava eelarve protsessis saab ettepanekuid teha igaüks, olenemata sellest, kas ta on Tapa valla kodanik või mitte. Ettepanekuid saab esitada paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse, vallavalitsuse e-posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee (digitaalselt allkirjastatuna) või elektroonilises infosüsteemis www.volis.ee.

Kaasava eelarve idee esitamise vorm on leitav Tapa valla kodulehelt http://www.tapa.ee/kaasav-eelarve.

Esitatava idee tulemusena realiseeritav objekt peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks. Objekt peab olema vallaga seotud, pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Ettepanek peab olema teostatav eelarveaasta jooksul.
Idee esitamisel peab olema märgitud:
- idee esitaja (nimi, isikukood, kontakttelefon või e-posti aadress);
- idee nimetus (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
- idee eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Tapa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab, mis on ettepaneku eesmärk, miks on ettepaneku teostamine valla eelarvest vajalik);

-idee sisu (lühike kirjeldus investeeringu olemusest ning kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul);
- sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otseselt kasu, nimetada hinnanguliselt sihtrühmasuurus, vanus jm olulised tunnused);
- eeldatav eelarve (idee teostamisehinnanguline maksumus);
- muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Ideid analüüsib ja hindab vallavalitsuse poolt moodustatav komisjon, mille töösse on kaasatud volikogus esindatud erakondade ja valimisliitude esindajad ning vallavalitsuse esindaja. Komisjoni ülesandeks on  kõrvaldada need ettepanekud, mis ei vasta nõuetele, ületavad ilmselgelt rahalist mahtu või ei ole realiseeritavad ühe eelarveaasta jooksul. Nõuetele vastavad ja hääletusele minevad ideed avaldatakse valla kodulehel ja Facebooki lehel ning Tapa valla ajalehtede maikuu numbris.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht hääletuse ajal on rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.

Hääletamine toimub 30. mai kuni 08. juuni 2022 (kaasa arvatud) ainult elektrooniliselt Tapa valla kodulehel www.volis.ee keskkonnas. Tapa valla kodanikel, kellel puudub isikliku arvuti kasutamise võimalus saavad hääletada Tapa Vallaraamatukogus ja selle harudes Tamsalu, Assamalla, Jäneda, Lehtse, Saksi ja Vajangu raamatukogudes  asutuste lahtiolekuaegadel.

Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva meelepärase idee poolt. Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule. Realiseerimisele kuulub üks või mitu enam hääli saanud idee(d), mille eeldatav maksumus ei ületa kokku 20 000 eurot.

Täpsem info kaasava eelarve kohta on Tapa valla kodulehel http://www.tapa.ee/kaasav-eelarve.

_____________________________________

Tapa valla 2021 kaasa eelarve võitis TAMSALU MADALSEIKLUSPARGI idee! 

Loe rohkem ja vaata hääletuse lõppseisu SIIT! 

__________________________________________________________________________

Tapa valla 2021 kaasavale eelarvele laekus neliteist ettepanekut

2021. aasta kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 01. märts kuni 14. märtsini. Tähtaegselt esitati Tapa Vallavalitsusele 14 ettepanekut, mis hõlmasid puhkamisvõimaluste parandamist ja elukeskkonna mitmekesistamist Tapa vallas. 

Vastavalt Tapa Vallavolikogu 28.02.2018 määrusele nr 7 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine" § 5 lg 1 analüüsis ja hindas ettepanekuid vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon koosseisus: Valimisliit Valgejõe esindaja Alari Kirt, Valimisliit Koostöö esindaja Rein Tali, Eesti Keskerakonna esindaja Janar Safronov, Eesti Reformierakonna esindaja Naima Sild ja Tapa Vallavalitsuse esindaja ehitusspetsialist Mati Tamm. Komisjon hindas ettepanekute vastavust määruses esitatud nõuetele, mille kohaselt peab ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt liigituma vallaeelarve mõistes investeerimistegevuseks, ettepanek peab olema seotud Tapa vallaga, peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele ning investeeringu suurus ei tohi ületada 20 000 eurot.

Hääletusele lähevad järgmised ettepanekud:

 

1.     Jäneda Kalijärve rannaala korrastamine

Kaasava eelarves ettepanek "Jäneda Kalijärve rannaala korrastamine" sisuks on parkimisplatsi piirdeaia ja tõkkepuu uuendaminerannaalale uute jalgrattahoidlate ja riietuskabiinide paigaldamineLõkkeplatsidele kohtkindlate grillimisaluste paigaldamine ning mõne lihtsama välitrenažööri või laste mänguatraktsiooni paigaldamine sportimisvõimaluste laiendamiseks.  

Vanade pinkide asendamine uutega, vanade prügikastide korrastamine. Amortiseerunud ja ohtlike piirdeaedade ja välitualeti, riietuskabiinide ja isetekkeliste lõkkeplatside likvideerimine ning maa-ala korrastamine. Paigaldustööd sisaldavad kaeve- ja betoneerimistöid, jäätmete koristamist ning utiliseerimist. Lisaks loetletud rahalistele kohustustele panustavad Jäneda Külaelu arendamise seltsi liikmed vabatahtliku tööga rannaala korrastamisel.

 

2.     Paar peatust Lehtses

Kaasava eelarve ettepanek hõlmab Lehtse aleviku kahe bussipeatuse ootekodade lahenduse koosloomelist projekteerimist ja teostust. Lehtse bussijaama ja kooli juures paiknevasse  bussipeatusesse disainitud ootekodade rajamine aitab luua noortele kogunemiskohad, ühistranspordi kasutajaile mugavad tingimused ja ühtlasi parandab aleviku visuaalset identiteeti. 

Lehtse alevikus ei ole noortel piisavalt harivaid tegevusi ega meeldivat kogunemiskohta õues, rääkimata noortekeskusest. Kultuurimaja ja kool on küll ühe kompleksina olemas, kuid noored ei soovi oma vaba aega samas kohas veeta, vaid janunevad "oma kogunemispeatuse" järele. Alevit läbiva maantee ääres paiknev bussijaam pole ka kena vaatepilt külastajaile. 

PAAR PEATUST saab toimima ootepaviljonina, infovahetuspunktina ja teadetetahvlina, noorte kogunemiskohana, jalapuhkamiskohana, välikunstisaalina, vihma eest katuse pakkujana jne. Segakasutuses PEATUSED tagavad ootekodade ja seal olevate pinkide ja muu inventari heaperemeheliku kasutuse. Viimasele aitab kaasa seegi, et kaasame PEATUSTE disaini väljamõtlemisse ja osaliselt ka rajamisse koolilapsed ja kohalikud noored. PEATUSte ehitamiseks otsime ka sponsoreid.    

Ootekodade rajamine loob edaspidiseks võimaluse lisada PEATUSSE täiendavaid teenuseid, nagu pakiautomaadi. Ühtlasi saavad PEATUSED toimida sõidujagamisteenuse punktidena, kuna pikemas perspektiivis muutub ratastel ühistransport nõudluspõhiseks ja jagatavaks (Riigikontrolli maakondliku ühistranspordi analüüs 2021).

 

3.     Moe välijõusaal ja turnimispuud

Esitatud ettepaneku idee on rajada Moe keskusesse välijõusaal ja turnimispuud, mis asuksid Moe pargis laulukoja taga platsil, kergliiklustee ääres. Tapa-Moe kergliiklusteed kasutavad usinalt nii Moe kohalikud elanikud ja ka mujalt pärit valla rahvas. Idee teostamisel luuakse  head tingimused sportimiseks värskes õhus kasutades välijõusaalis erinevatel treeningpinkide

 

4.     Porkuni järve puhkeala arendamine ja mitmekesistamine

Kaunis kant vajab kasutamist. Tapa valla elanikud ja kaugemalt tulnud muidu rändajad vajavad kvaliteetseid vaba aja veetmise võimalusiPorkuni on populaarne vaba aja veetmise koht (Porkuni järvavalik rand paadilaenutuse ja hüppetornigaPorkuni mõisArmuvalu sild, vana paemurdenergiaradamatkarajad jne.) Ettepaneku eesmärk on Porkuni järve puhkeala atraktiivsemaks muutmine, mille tulemusena avanevadmitmekesisemad vaba aja veetmise võimalused  nii looduse-nautlejatele kui ka tervisesportlastele. Puhkeala arendamine kutsuks inimesi rohkem aega õues veetma, liikuma ja tervisespordiga tegelema. Projekteeritav Uudeküla – Porkuni kergliiklustee võiks jätkuda kavandatava promenaadiga järve kallast mööda kuni Külmallika platsini. Investeering sisaldab uue külakiige püstitamist kiige ajaloolisele asukohale Kaieallikal, istepingid ja prügikastid kavandatava promenaadi trassile Porkuni järve puhkealale vahemikku Porkuni mõisa viinavabrik – Külmallika, keskkonda sobivad trenažöörid tervisesportlastele koos pinkide ja prügikastidega. Kaieallika – Külmallika piirkonda pikniku pidamise koht. 

 

 

5.     Tasakaalurada Tapa linna

Esitatud ettepaneku eesmärk on rajada Tapa Gümnaasiumi ees olevasse parki tasakaaluraja, mis koosneks erinevate raskusastmetega elementidest. Rada oleks jätkuks Tapa kultuurikoja ees olevale laste mänguväljakule. Rajatav tasakaalurada arendab laste koordinatsiooni ja tasakaalu. Olemasolev mänguväljak kultuurikoja kõrval sobib oma atraktsioonide poolest tegutsemiseks pigem lasteaia- ja algklassiõpilasteletasakaalurada pakuks füüsiliselt aktiivset tegutsemist ka teismelistele ning vanematelegi. Lisaks oleks rada väga hea kasutada koolitundide mitmekesistamiseks nii Tapa Gümnaasiumi kui ka Tapa Keelekümbluskooli õpilastele. Samuti saaksid atraktsioone kasutada ka teised Tapa valla koolide õpilasedrääkimata õhtupoolikul terve linna noored ja vanemad.  

 

6.     Moe külapargi laste mänguväljak

Esitatud ettepaneku mõte oleks Moe külaparki luua lastele vanuses 1 – 12 aastat oma mänguplats ja -väljak. Pargis on  olemas lõkkeplats, lava ja puhkamiseks katusealune, sinna juurde sobitub kenasti lastele mänguplats, kus saaksid väiksemad soovijad kenas looduses ja värskes õhus viibida ning mängida. 

 

7.     Tamsalu madalseikluspark 

Idee on rajada Tamsalu välijõusaali ja võrkpalliplatsi juurde madalseikluspark. Antud asukoht on sobilik, sest seal ümbruses on välijõusaal, spordikompleks, suusa- ja matkarajad, discgolfi rada ning ka lasteaed „Krõll". Piirkond on väga rahulik ja vaikne ning sobib hästi perekondlikuks vaba aja veetmise kohaks Tamsalu linnas.

Seikluspark annab veelgi rohkem väärtust antud kohale ning meelitab piirkonda rohkem noori ja lastega peresid.  Seikluspargis on hea võimalus lastel arendada tasakaalu, motoorikat ning panna proovile enda füüsiline võimekus.

Park aitab veelgi edendada turismi ja tekitab juurde ühe võimaluse kohalikele peredele vaba aja veetmiseks.

 

Hääletusele minevad ideed avaldatakse valla kodulehel www.tapa.ee ja facebooki lehel, www.volis.ee keskkonnas ning Tapa Sõnumed aprilli numbris.

Isikud, kellel ei ole isikliku arvuti kasutamise võimalust saavad kasutada hääletamiseks Tapa Vallaraamatukogu ja selle haruraamatukogusid asutuse lahtiolekuaegadel.

Hääletamine toimub 26. aprill kuni 06. mai (kaasa arvatud) ainult elektrooniliselt  https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=20044 volis.ee keskkonnas (vajalik ID kaardi või mobiil-ID olemasolu).

Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva meelepärase idee poolt. 

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht hääletuse ajal on rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.

Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule.

Realiseerimisele kuulub üks või mitu enam hääli saanud idee(d), mille eeldatav maksumus ei ületa kokku 20 000 eurot.

 

 

Küsimuste korral võta ühendust:
Marko Teiva
Tapa valla ettevõtlusspetsialist
Tel 3229661

__________________________________________________________________________

Kaasav eelarve 2020

TULEMUSED: Tapa valla 2020 kaasava eelarve hääletuse võitis Tapa jõusaali uuendamise idee

Tapa valla 2020 kaasavale eelarve hääletusele läks üheksa ettepanekut

Hääletamine toimus 27. aprill kuni 07. mai (kaasa arvatud) ainult elektrooniliselt Tapa valla kodulehel www.volis.ee keskkonnas (vajalik ID kaardi või mobiil-ID olemasolu). 

 

Realiseerimisele kuulub üks või mitu enam hääli saanud idee(d), mille eeldatav maksumus ei ületa kokku 20 000 eurot.

 

2020. aasta kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 24. veebruarist kuni 8. märtsini. Tähtaegselt esitati Tapa Vallavalitsusele 16 ettepanekut, mis hõlmasid puhkamisvõimaluste parandamist ja elukeskkonna mitmekesistamist Tapa vallas. 

Vastavalt Tapa Vallavolikogu 28.02.2018 määrusele nr 7 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine" § 5 lg 1 analüüsis ja hindas ettepanekuid vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon koosseisus: Valimisliit Valgejõe esindaja Alari Kirt, Valimisliit Koostöö esindaja Rein Tali, Eesti Keskerakonna esindaja Janar Safronov, Eesti Reformierakonna esindaja Naima Sild ja Tapa Vallavalitsuse esindaja ettevõtlusspetsialist Marko Teiva. Komisjon hindas ettepanekute vastavust määruses esitatud nõuetele, mille kohaselt peab ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt liigituma vallaeelarve mõistes investeerimistegevuseks, ettepanek peab olema seotud Tapa vallaga, peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele ning investeeringu suurus ei tohi ületada 20 000 eurot.

 

 
__________________________________________________________________________

Kaasav eelarve 2019

2019. aasta kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 25. veebruarist kuni 11. märtsini. Tähtaegselt esitati Tapa Vallavalitsusele 6 ettepanekut, mis hõlmasid puhkamisvõimaluste parandamist ja teenuste mitmekesistamist Tapa vallas. 
 
Vastavalt Tapa Vallavolikogu 28.02.2018 määrusele nr 7 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine" § 5 lg 1 analüüsis ja hindas ettepanekuid vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon koosseisu: Valimisliit Valgejõe esindaja Alari Kirt, Valimisliit Koostöö esindaja Rein Tali, Eesti Keskerakonna esindaja Dmitri Okatov, Eesti Reformierakonna esindaja Naima Sild ja Tapa Vallavalitsuse esindaja Mati Tamm.
 
Komisjon hindas ettepanekute vastavust määruses esitatud nõuetele, mille kohaselt peab ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt liigituma vallaeelarve mõistes investeerimistegevuseks, ettepanek peab olema seotud Tapa vallaga, peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele ning investeeringu suurus ei tohi ületada 20 000 eurot. Hääletusele läks 5 ettepanekut.
 
Hääletamine toimus 27. märtsist kuni 05. aprillini elektroonilises veebikeskkonnas VOLIS.
 
Hääletamisest võttis osa 601 hääleõiguslikku Tapa valla elanikku, kes andsid 659 häält. 
 
Hääled jagunesid:
1. Küüditatute mälestusmärk Tapale - 21
2. Lava renoveerimine Jäneda lossis - 92
3. Tapa Spordikeskuse jõusaali inventari uuendamine - 78
4. Tapa linna kaasaegse koerte treening-ja mänguväljaku rajamine - 216
5. Välitreeningseadmete paigaldamine Tamsalu Terviserajale - 252
 
Seega läheb töösse enim hääli kogunud välistreeningseadmete paigaldamine Tamsalu Terviserajale.
 
Küsimuste korral võta ühendust:
Marko Teiva
Tapa valla ettevõtlusspetsialist
Tel 3229661
__________________________________________________________________________

Kaasav eelarve 2018

2018. aasta kaasava eelarve ettepanekute vahel toimus hääletamine elektroonilises veebikeskkonnas VOLIS 01. juunist kuni 11. juunini. Hääletada sai 5 ettepaneku vahel. 
Hääletamisest võttis osa 368 hääleõiguslikku Tapa valla elanikku, kes andsid 395 häält. 
 
1.1. Valgejõe saare korrastamine, 132 häält.
1.2. Porkuni järve puhkeala arendamine ja mitmekesistamine, 109 häält.
1.3. Välitreeningseadmete paigaldamine Tamsalu Terviserajale, 79 häält.
1.4. Jäneda pargis asuvate sildade korrastamine, 68 häält.
1.5. Kiiruskaamera ja kergliiklustee rajamine Valgejõe puiesteele, 7 häält.
 
2018 aasta kaasava eelarve ettepanekutest realiseeritakse Merli Vipperi poolt esitatud ettepanek korrastada Valgajõe saar sh paigaldada Valgejõe saarele lastele kiiged, riietevahetuskabiinid, tualetid, korrastada võrkpalliväljakud, rajada tule tegemise koht ja varjualune.
Seni enim hääli saanud ideedest on varem paigaldatud Tapa linnastaadionile välitrenažöörid ja rajatud Tapa discgolf park. 2017 aasta edukaim idee Rutkaste matkaraja korrastamiseks viidi ellu 2018. aastal, kuna ilmastikuolud ei soosinud varasemat projekti elluviimist.
__________________________________________________________________________

Kaasav eelarve 2017

 
2017. aasta kaasava eelarve hääletuse võitis Rutkaste terviseraja laiendus
27. märtsist – 05. aprillini toimunud elektroonilisel hääletusel anti kokku 347 häält. Hääletada sai kuni kolme idee poolt.
Hääletuse tulemusel reastusid ideed järgmiselt:
1.  Rutkaste terviseraja laiendus, 159 häält.
2.  Jäneda küla laste mänguväljak, 145 häält.
3.  Valgejõe saare atraktiivsemaks muutmine, 19 häält.
4.  Kalmistu – kodupaiga sümbol (värava ja kabeli esise korrastamine), 18 häält.
5.  Koerte väljaheidete konteinerid Tapa kesklinna ja raudteejaama ümbrusesse, 6 häält.
 

Kaasava eelarve idee esitamise vorm (ei ole kohustuslik)