Kaasav eelarve

Kaasav eelarve 2019
 
2019. aasta kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 25. veebruarist kuni 11. märtsini. Tähtaegselt esitati Tapa Vallavalitsusele 6 ettepanekut, mis hõlmasid puhkamisvõimaluste parandamist ja teenuste mitmekesistamist Tapa vallas. 
 
Vastavalt Tapa Vallavolikogu 28.02.2018 määrusele nr 7 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine" § 5 lg 1 analüüsis ja hindas ettepanekuid vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon koosseisu: Valimisliit Valgejõe esindaja Alari Kirt, Valimisliit Koostöö esindaja Rein Tali, Eesti Keskerakonna esindaja Dmitri Okatov, Eesti Reformierakonna esindaja Naima Sild ja Tapa Vallavalitsuse esindaja Mati Tamm.
 
Komisjon hindas ettepanekute vastavust määruses esitatud nõuetele, mille kohaselt peab ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt liigituma vallaeelarve mõistes investeerimistegevuseks, ettepanek peab olema seotud Tapa vallaga, peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele ning investeeringu suurus ei tohi ületada 20 000 eurot. Hääletusele läks 5 ettepanekut.
 
Hääletamine toimus 27. märtsist kuni 05. aprillini elektroonilises veebikeskkonnas VOLIS.
 
Hääletamisest võttis osa 601 hääleõiguslikku Tapa valla elanikku, kes andsid 659 häält. 
 
Hääled jagunesid:
1. Küüditatute mälestusmärk Tapale - 21
2. Lava renoveerimine Jäneda lossis - 92
3. Tapa Spordikeskuse jõusaali inventari uuendamine - 78
4. Tapa linna kaasaegse koerte treening-ja mänguväljaku rajamine - 216
5. Välitreeningseadmete paigaldamine Tamsalu Terviserajale - 252
 
Seega läheb töösse enim hääli kogunud välistreeningseadmete paigaldamine Tamsalu Terviserajale.
 
Küsimuste korral võta ühendust:
Marko Teiva
Tapa valla ettevõtlusspetsialist
Tel 3229661
 
 
Kaasav eelarve 2018
2018. aasta kaasava eelarve ettepanekute vahel toimus hääletamine elektroonilises veebikeskkonnas VOLIS 01. juunist kuni 11. juunini. Hääletada sai 5 ettepaneku vahel. 
Hääletamisest võttis osa 368 hääleõiguslikku Tapa valla elanikku, kes andsid 395 häält. 
 
1.1. Valgejõe saare korrastamine, 132 häält.
1.2. Porkuni järve puhkeala arendamine ja mitmekesistamine, 109 häält.
1.3. Välitreeningseadmete paigaldamine Tamsalu Terviserajale, 79 häält.
1.4. Jäneda pargis asuvate sildade korrastamine, 68 häält.
1.5. Kiiruskaamera ja kergliiklustee rajamine Valgejõe puiesteele, 7 häält.
 
2018 aasta kaasava eelarve ettepanekutest realiseeritakse Merli Vipperi poolt esitatud ettepanek korrastada Valgajõe saar sh paigaldada Valgejõe saarele lastele kiiged, riietevahetuskabiinid, tualetid, korrastada võrkpalliväljakud, rajada tule tegemise koht ja varjualune.
Seni enim hääli saanud ideedest on varem paigaldatud Tapa linnastaadionile välitrenažöörid ja rajatud Tapa discgolf park. 2017 aasta edukaim idee Rutkaste matkaraja korrastamiseks viidi ellu 2018. aastal, kuna ilmastikuolud ei soosinud varasemat projekti elluviimist.
 
2017. aasta kaasava eelarve hääletuse võitis Rutkaste terviseraja laiendus
27. märtsist – 05. aprillini toimunud elektroonilisel hääletusel anti kokku 347 häält. Hääletada sai kuni kolme idee poolt.
Hääletuse tulemusel reastusid ideed järgmiselt:
1.  Rutkaste terviseraja laiendus, 159 häält.
2.  Jäneda küla laste mänguväljak, 145 häält.
3.  Valgejõe saare atraktiivsemaks muutmine, 19 häält.
4.  Kalmistu – kodupaiga sümbol (värava ja kabeli esise korrastamine), 18 häält.
5.  Koerte väljaheidete konteinerid Tapa kesklinna ja raudteejaama ümbrusesse, 6 häält.
 

Kaasava eelarve idee esitamise vorm (ei ole kohustuslik)