Kaasav eelarve

Kaasav eelarve 2019
 
2019. aasta kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 25. veebruarist kuni 11. märtsini. Tähtaegselt esitati Tapa Vallavalitsusele 6 ettepanekut, mis hõlmasid puhkamisvõimaluste parandamist ja teenuste mitmekesistamist Tapa vallas. 
 
Vastavalt Tapa Vallavolikogu 28.02.2018 määrusele nr 7 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine" § 5 lg 1 analüüsis ja hindas ettepanekuid vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon koosseisu: Valimisliit Valgejõe esindaja Alari Kirt, Valimisliit Koostöö esindaja Rein Tali, Eesti Keskerakonna esindaja Dmitri Okatov, Eesti Reformierakonna esindaja Naima Sild ja Tapa Vallavalitsuse esindaja Mati Tamm. Komisjon hindas ettepanekute vastavust määruses esitatud nõuetele, mille kohaselt peab ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt liigituma vallaeelarve mõistes investeerimistegevuseks, ettepanek peab olema seotud Tapa vallaga, peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele ning investeeringu suurus ei tohi ületada 20 000 eurot.
 
Hääletusele lähevad järgmised ettepanekud:
1. Välitreeningseadmete paigaldamine Tamsalu Terviserajale
Projekti eesmärk on anda võrdne  võimalus kõigile inimestele terve perega minna terviseradadele liikuma ja  teha erinevaid jõu- ja terviseharjutusi. Samal ajal kui vanemad teevad jõuharjutusi saavad lapsed kiikuda ja lihtsamaid harjutusi teha. Harjutused on komplekteeritud mitmekülgselt, et oleks hõlmatud erinevate tasemetega inimeste vajadused. Tamsalu terviseradu kasutab väga palju inimesi. Eesotsas Tamsalu gümnaasiumi õpilasetega, kehalise kasvatuse tundides. Lisaks neile Spordikompleksi külastavad spordilaagrid. Erinevad treeninggrupid. Veel palju harrastussportlasi,  lihtsaid peresid meie vallast kui ka kaugemalt. Vallale on see projekt oluline sellepärast, et inimesed oleks terved ja töövõimelised.  Projekt annaks võrdse võimaluse kõigile inimestele oma tervise eest hoolitsemisel. Vaatamata inimese sissetulekust.
 
2. Tapa linna kaasaegse koerte treening-ja mänguväljaku rajamine
Tapa linnas puudub koerete treening- ja mänguväljak.  Koerte treening- ja mänguväljakuid on rajatud mitmesse Eesti linna. Taolised väljakud võimaldavad ohutult tegeleda koerte treenimise ja sotsialiseerumisega. Treening- ja mänguväljaku rajamisega ei kaasneks  ulatuslike töid. Aiaga piiratud treeningala suurus oleks ca 30x50 m. Alal paikneksid erinevaid atraktsioone (4), istepingid ja prügikast.
 
3. Lava renoveerimine Jäneda lossis
Projekti eesmärk on taastada ja parandada Jäneda lossi saal, kus saaksid esineda erinevad artistid ja kollektiivideks (harrastus– ja kutseliste teatrid, kohalikud taidlejad) Projekti elluviimisel taastatakse ja kohandatakse kaasaegsetele vajadustele üks Jäneda pärandkultuuriobjektidest. Jäneda lossi saali lava ehitati kohaliku kultuurielu elavdamiseks  1935. aastal Eesti Teatriliidu poolt. Lisaks muudetakse atraktiivsemaks Jäneda loss kui Tapa valla üks väärikamaid ajaloo- ja kultuurimälestisi. Arvestades lossi ajaloolist interjööri tehakse korda osa  ruumidest ja avatakse kinnimüüritud avatäited, mis taastab hoone esialgse väljanägemise.
 
4. Tapa Spordikeskuse jõusaali inventari uuendamine
Tapa Spordikeskuse jõusaal on amortiseerunud ning seadmed vajavad uuendamist. Jõusaali kasutus on oluliselt tõusnud ning peab vastama kaasaegsetele tingimustele. Projekti elluviimisest saavad kasu kõik Spordikeskuse kasutajad. Tapa Spordikeskuses puuduvad aeroobse treeningu vahendeid nt jooksulindid, sõudeergomeetrid.
 
5. Küüditatute mälestusmärk Tapale
Tapa linnas, kui 1941 ja 1949 aastate küüditamise sõlmpunktis ning linnas, kust sõitsid läbi enamus küüdironge, ei ole küüditamise mälestusmärki. Eestis on vähe peresid, keda küüditamine ei puudutanud. Nende tähtpäevade, nii 1941 kui 1949 küüditamise mälestusüritusi, lillede, küünalde asetamist, ei ole Tapal kusagil läbi viia. See on osa meie ajaloost ja seda ei tohiks unustada. Eriti peaksid sellest olema teadlikud järeltulevad põlved. Piisaks mälestustahvlist, mille võiks isegi kokkuleppel kirikuga paigaldada kiriku seinale kiriku parki, sest park on piisavalt jaama lähedal. Nii oleks ka Tapa linn nende kohtade hulgas, kellele on ajaloosündmused olulised mäletada..
 
Hääletusele minevad ideed avaldatakse valla kodulehel ja Facebooki lehel, www.volis.ee keskkonnas ning Tapa valla ajalehtede märtsi numbris.
 
Hääletamine toimub 27. märtsis kuni 05. aprillini (kaasa arvatud) ainult elektrooniliselt Tapa valla kodulehel www.volis.ee keskkonnas (vajalik ID kaardi või mobiil-ID olemasolu).
 
Isikud, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust, saavad hääletada Tapa Vallaraamatukogus ja tema haruraamatukogudes Tamsalus, Assamallas, Jänedal, Lehtses, Saksis ja Vajangu lahtiolekuaegadel.
 
Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva meelepärase idee poolt. 
 
Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht hääletuse ajal on rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.
 
Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule.
 
Realiseerimisele kuulub üks või mitu enam hääli saanud idee(d), mille eeldatav maksumus ei ületa kokku 20 000 eurot.
 
Küsimuste korral võta ühendust:
Marko Teiva
Tapa valla ettevõtlusspetsialist
Tel 3229661
 
 
Kaasav eelarve 2018
2018. aasta kaasava eelarve ettepanekute vahel toimus hääletamine elektroonilises veebikeskkonnas VOLIS 01. juunist kuni 11. juunini. Hääletada sai 5 ettepaneku vahel. 
Hääletamisest võttis osa 368 hääleõiguslikku Tapa valla elanikku, kes andsid 395 häält. 
 
1.1. Valgejõe saare korrastamine, 132 häält.
1.2. Porkuni järve puhkeala arendamine ja mitmekesistamine, 109 häält.
1.3. Välitreeningseadmete paigaldamine Tamsalu Terviserajale, 79 häält.
1.4. Jäneda pargis asuvate sildade korrastamine, 68 häält.
1.5. Kiiruskaamera ja kergliiklustee rajamine Valgejõe puiesteele, 7 häält.
 
2018 aasta kaasava eelarve ettepanekutest realiseeritakse Merli Vipperi poolt esitatud ettepanek korrastada Valgajõe saar sh paigaldada Valgejõe saarele lastele kiiged, riietevahetuskabiinid, tualetid, korrastada võrkpalliväljakud, rajada tule tegemise koht ja varjualune.
Seni enim hääli saanud ideedest on varem paigaldatud Tapa linnastaadionile välitrenažöörid ja rajatud Tapa discgolf park. 2017 aasta edukaim idee Rutkaste matkaraja korrastamiseks viidi ellu 2018. aastal, kuna ilmastikuolud ei soosinud varasemat projekti elluviimist.
 
2017. aasta kaasava eelarve hääletuse võitis Rutkaste terviseraja laiendus
27. märtsist – 05. aprillini toimunud elektroonilisel hääletusel anti kokku 347 häält. Hääletada sai kuni kolme idee poolt.
Hääletuse tulemusel reastusid ideed järgmiselt:
1.  Rutkaste terviseraja laiendus, 159 häält.
2.  Jäneda küla laste mänguväljak, 145 häält.
3.  Valgejõe saare atraktiivsemaks muutmine, 19 häält.
4.  Kalmistu – kodupaiga sümbol (värava ja kabeli esise korrastamine), 18 häält.
5.  Koerte väljaheidete konteinerid Tapa kesklinna ja raudteejaama ümbrusesse, 6 häält.
 

Kaasava eelarve idee esitamise vorm (ei ole kohustuslik)