26.03.18
 
Soojusettevõtjaks Tamsalu piirkonnas on AS Tamsalu Kalor.
 
Tamsalu kaugküttepiirkonnaks on Tamsalu linna ja Sääse aleviku territoorium.
 
Tamsalu Vallavalitsuse 21.12.2007 korraldusega nr 437 on kooskõlastatud Tamsalu Kalor AS poolt müüdava soojuse hind koos käibemaksuga 60,52 eurot/MWh.