Tapa linna keskväljaku planeering

 
 
Loe 12. oktoobril 2020 toimunud kesklinna eskiisprojektide avaliku arutelu kohta SIIT.
 
Viimase poole aasta jooksul on arhitektuurivõistluse tulemust edasi arendatud kolmes eri suunas.
Igale arengusuunale on antud oma selge iseloom. Lahenduste selgrooks on erinev kaaluasetus
loodusele, liiklusele, liikumisele ja olemisele. Oleme püüdnud pakkuda lahendust erinevatele vanuse ja huvigruppidele, et tulevane väljak oleks võimalikult paljude kasutajate päralt. Väljapanek on eelkõige mõeldud inspiratsiooniks ning diskusiooni alustamiseks avades erinevaid
lahendusi ja suundi, millest diskussiooni käigus püüaksime leida ühe komplekti, millega minna edasi järgmistesse etappidesse.
 
SUURÜRITUSED
Kõigi kolme variandi puhul on jäetud võimalus paigutada väljakule suur lava (10x12m) ning arvestatud on 300-400 vaatajaga. Lisaks suurtele ürtustele on arvestatud iga lahenduse puhul ka laatade ning väiksemate koosviibimiskohtadega. 
 
LIIKLUSLAHENDUS
Liikluse puhul on lähtutud põhimõttest, et Pika tänava ja väljaku ümbruses peaks tekkima selline ruum, mis võtaks alla tempo ja seeläbi muudaks teeületused turvalisemaks, pere- ja lastesõbralikumaks. Kuna parkimine ning peatumine on oluline osa igapäevasest elust siis on kõik lahendused arvestanud hulga väikeste selgelt välja joonistatud parkimistaskutega. Ühel kolmest lahendust on jäädud ühesuunalise liiklusskeemi juurde, et joonistada välja võimalikku stsenaariumi, kus Pikast tänavast on kujundatud pigem pargilik keskkond. Sama lahenduse puhul on lükatud liikumine väljaku perimeetrisse. Teised kaks lahendust kasutavad liikluse rahustamiseks suuna ja materjal muutmise võtteid. Uus tänava ja väljakuruum võiks arvestada võrdselt kõiki liiklejaid ning liikumisviise.