Tapa linna keskväljak ja selle ümbrus

2020 aasta II poolel arendati arhitektuurivõistluse tulemust edasi kolmes eri suunas.

Igale arengusuunale anti oma selge iseloom. Lahenduste selgrooks oli erinev kaaluasetus loodusele, liiklusele, liikumisele ja olemisele. Lahendusi pakuti erinevatele vanuse ja huvigruppidele, et tulevane väljak oleks võimalikult paljude kasutajate päralt. Väljapanek oli eelkõige mõeldud inspiratsiooniks ning diskusiooni alustamiseks avades erinevaid lahendusi ja suundi.

Tänaseks on kõiki arvamusi ja ettepanekuid kaalutud ning loodud on üks terviklahendus, mille tulemusena on valminud tööprojekt.

Keskväljakust on saanud park, mida liigendavad kõige olulisemad jalakäijate liikumisteed ja sõidutee autodele. Kõnniteed on piisavalt laiad, et võimaldada seal väiksemate sündmuste korraldamist. Igal looduslikul saarel on oma taimestik ja programm. Muruväljakutele on planeeritud erinevat vaba aja veetmist võimaldavat linnamööblit. Muruväljakute haljastus varieerub puudest põõsaste ja rohttaimedeni. Suurürituste puhul on võimalus paigutada väljakule suurlava (10x12m), kus on arvestatud 300..400 vaatajaga. Lisaks suurtele ürtustele on võimalik korraldada ka keskväljakul väiksemaid üritusi ja laatasid.

Liikluse puhul on lähtutud põhimõttest, et Pika tänava ja väljaku ümbruses peaks tekkima selline ruum, mis võtaks alla tempo ja seeläbi muudaks teeületused turvalisemaks, pere- ja lastesõbralikumaks. Kuna parkimine ning peatumine on oluline osa igapäevasest elust, siis on arvestatud hulga väikeste selgelt välja joonistatud parkimistaskutega.

Tapa keskusalaprojekti tutvustus

Tööprojekti seletuskirjaga saab tutvuda SIIN

Tööprojekti koond_ joonis

 

 

 

 Pikk tänav

 

 

 

 
Loe 12. oktoobril 2020 toimunud kesklinna eskiisprojektide avaliku arutelu kohta SIIT.