25.09.23

Tapa vallavolikogu  27. istung toimub neljapäeval 28. septembril 2023, kell 16.00 Tapa Vallavalitsuses volikogu istungite saalis.

 1. 16.00 – 16.10  Tapa vallavolikogu otsuse „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks" eelnõu (riigihange käidukorraldusteenuse ostmiseks) – ettekandja Ene Orgusaar, hankespetsialist
 2. 16.10 – 16.20 Tapa vallavolikogu otsuse „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks" eelnõu (riigihange mootorikütuse ostmiseks) – ettekandja Ene Orgusaar, hankespetsialist
 3. 16.20 – 16.35 Tapa vallavolikogu määruse „Tapa Gümnaasiumi põhimäärus" eelnõu – ettekandja Tuuli Roostfeldt, haridusspetsialist
 4. 16.35 – 16.50 Tapa vallavolikogu otsuse „Tapa Valla Avatud Noortekeskuse asutamine" eelnõu, II arutelu – ettekandja Riina Haljasoks, abivallavanem
 5. 16.50 – 17.05 Info

 

Toimetaja: KUIDO MERITS

Vallavalitsuse 8. märtsi istungi päevakorra projekt

Vallavalitsuse 10. istung toimub kolmapäeval, 8. märtsil algusega kell 9.15 istungite saalis

 1. Pangalaenu pakkumuste küsimine Tapa valla investeeringute katteks – Helen Ruberg
 2. Raha eraldamine reservfondist – Helen Ruberg
 3. Tapa Valla Köögile laagri toitlustamiseks loa andmine – Helen Ruberg
 4. Põhivara bilansist välja kandmine – Marje Arraste
 5. Nõude  lootusetuks tunnistamine ja bilansist välja kandmine – Marje Arraste
 6. Väikehanke tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 7. Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
 8. Kasutusloa andmine – Mati Tamm
 9. Projekteerimistingimuste väljastamine – Jaanus Annus
 10. Volikogu komisjonides tehtud ettepanekud menetluses olevate eelnõude kohta (teehoiukava) – Jaanus Annus
 11. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine – Linda Kelu-Toome
 12. Huvikooli õppetasu maksmisest vabastamine – Riina Haljasoks
 13. Raha eraldamine tegevustoetuseks 2023. aasta eelarvest – Marko Teiva, Riina Haljasoks