Vaba aeg

8.09.23

Vaba aja sisustamine on Tapa vallas jagunenud peamiselt kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkonna vahel, kooliealiste osas ka hariduse valdkonnas huvihariduse osas. Kes teab, mis valdkond teda huvitab, saab otsida informatsiooni otse sealt. Huvitegevuste ja ürituste kohta leiate infot Tapa valla allasutuste kodulehtedelt, valla kodulehe uudistest, valla veebilehe kalendermoodulist, ürituste üldkalendrist. Samuti toetab vaba aja tegevuste kajastamist Tapa valla facebooki leht, hea infoallikas on ka igakuine valla ajaleht Sõnumed / Tapaskije Vesti. Hoidkem end värske informatsiooniga alati kursis. 

 

Millega aga siiski tegeleda Tapa vallas vabal ajal? Selleks puhuks oleme koostanud Teile tabeli, kus on välja toodud kõik meile teadaolevad huviringid nii lastele kui ka täiskasvanutele, kust võite endale leida sobiva. Kui Te sobivat huvitegevust ei leidnud, siis koostöös oma tublide kaashuvilistega ja Tapa valla allasutustega võite ise luua mõne huviringi, olla selle eestvedaja või lihtsalt tegevuses osaleja. Selle tegevuse toetamiseks, on Tapa valla välja töötatud toetusmeetme, millega saate tutvuda SIIN.

 

Enamik Tapa vallas pakutuid üritusi korraldavad Tapa vallavalitsus koos oma allasutustega, erinevad mittetulundusühingud jne. Lisaks eespoolmainitule on Tapa vallas võimalik aega veeta ka Jäneda Mõis OÜ pakutavatel (info www.janedaturism.ee) igakuistel simmanitel, kolmel populaarsel suurlaadal maikuus, juulis ja septembris, kasutada matkagiiditeenust koostöös MTÜ Jäneda Muuseumiga, külastada kontserte jne. Samuti toodavad aeg-ajalt erinevaid üritusi ka kogudused, toitlustusettevõtted jne.

 

Täpsemat teavet iga sündmuse kohta eraldi saate valla kalendermoodulist, mis asub esilehel.

 
 
Aktiivse puhkuse võimalused Tapa vallas