5.10.21

              

Valimisringkond, volikogu liikmete arv

Volikogu 21.06.2021 istungil vastu võetud otsusega nr 235

  • määrati Tapa Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 21
  • moodustati 17. oktoobril 2021 toimuvaks Tapa Vallavolikogu valimiseks üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Tapa valla haldusterritooriumi piir.
  • määrati Tapa vallas valimisringkonnas nr 1 mandaatide arvuks 21.

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 11.-17. oktoober 2021.

Tapa vallas on kolm valimisjaoskonda:

  • Valimisjaoskonna nr 1 - hääletamisruum asub Tapa Kultuurikojas (Kesk tn 4, Tapa linn). Valimisjaoskond on avatud kõigil eelhääletamise päevadel (s.o esmaspäevast laupäevani, 11.-16.10.2021) ja valimispäeval (17.10.2021). Telefon 5430 1242, e-posti aadress valimised@tapa.ee;
  • Valimisjaoskond nr 2 - hääletamisruum asub Tamsalu Kultuurimajas (Sõpruse tn 3, Tamsalu linn). Valimisjaoskond on avatud reedel ja laupäeval ning valimispäeval (15.-17.10.2021). Telefon 5430 1243, e-posti aadress valimised@tapa.ee;
  • Valimisjaoskond nr 3 - hääletamisruum asub laupäeval (16.10.2021) Jäneda Koolis (Kooli, Jäneda küla) ning reedel (15.10.2021) ja valimispäeval (17.10.2021) Lehtse Koolis (Rägavere tee 19, Lehtse alevik). Telefon 5430 1244, e-posti aadress valimised@tapa.ee.

 

Seoses valijate elektroonilise nimekirja kasutusele võtmisega on kõik kolm valimisjaoskonda valija jaoks elukohajärgsed, kui tema registreeritud elukohaks rahvastikuregistris on Tapa vald. Valla piires saab hääletada endale sobivaimas jaoskonnas.

 

Eelhääletamine 11.-16. oktoobril 2021

toimub esmaspäevast laupäevani nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.

11.-14. oktoobril (esmaspäevast neljapäevani) saab hääletada ainult jaoskonnas nr 1 sõltumata valija elukohast.

15.-16. oktoobril (reedest laupäevani) saab eelhääletada kõikides Tapa valla jaoskondades.

Eelhääletuse ajal on valimisjaoskonnad avatud kell 12.00-20.00.

 

Kodus hääletamine toimub reedest pühapäevani (15.-17. oktoober) ja kodus hääletamist korraldavad kõik jaoskonnad. Kodus hääletamise taotluse võib esitada kirjalikult (paberil või e-kirjaga) vallavalitsusele, jaoskonnakomisjonile või telefoni teel.

Taotlust saab esitada telefoni teel 15. ja 16. oktoobril kell 12.00-20.00 ja valimispäeval 17. oktoobril kell 09.00 kuni 14.00.

 

 Valimispäev 17. oktoobril 2021 on kõik valimisjaoskonnad avatud kell 09.00-20.00. Hääletada saab ainult pabersedeliga.

Muudatusena seekordsetel valimistel saab valija valimispäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle ära muuta.

 Hääletamistulemuste kindlakstegemine (hääletussedelite teistkordne üle lugemine) toimub 18. oktoobril 2021 algusega kell 10.00 vallavolikogu saalis Pikk 15 Tapa linn.
 

Tapa Vallavalitsuse 11.08.2021 määrus nr 6 valimisjaoskondade moodustamise kohta.  

Valimiste info

Toimetaja: KALEV KODZIS