Vallavalitsuse liikmed

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Riho Tell
Rain Sepping
Andrus Freienthal
Dmitri Okatov
Sirje Klemmer
Urmas Piksar
Lilli Strõnadko