Vallavalitsuse liikmed

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallavalitsuse juht, vallavanem Valdo Helmelaid
vallavalitsuse liige, abivallavanem Andrus Freienthal
vallavalitsuse liige Toivo Kähari
vallavalitsuse liige Enno Must
vallavalitsuse liige Leo Piirits
vallavalitsuse liige Tatjana Tamm