30.06.22

Tapa Vallavolikogu 12. istung toimub neljapäeval 30. juunil 2022, kell 16.00 Tapa Vallavalitsuses volikogu istungite saalis (Pikk 15, Tapa linn, III korrus).

Päevakorra projekt:

 1. 16.00 – 16.10 Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavalitsusele riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Tamsalu jäätmejaama haldamine)" eelnõu -  ettekandja hankespetsialist Ene Orgusaar
 2. 16.10 – 16.20 Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavalitsusele riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (automaatse tulekahjusignalisatsiooni- ja valvesüsteemide hooldus)" eelnõu  - ettekandja hankespetsialist Ene Orgusaar
 3. 16.20 – 16.30 Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavalitsusele riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Tehniline valveteenus)" eelnõu - ettekandja hankespetsialist Ene Orgusaar
 4. 16.30 – 16.45 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa linnas, Paide mnt ja Loode tn vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Loode tn 8 osas" eelnõu – ettekandja maakorraldaja Linda Kelu-Toome
 5. 16.45 – 17.00 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa Vallavolikogu 22.02.2021 määruse nr 99 „Tapa Valla Köögi põhimäärus" muutmine" eelnõu – ettekandja abivallavanem Andrus Freienthal
 6. 17.00 – 17.15 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2022-2025" eelnõu, 3 arutelu – ettekandja teede- ja liikluskorralduse spetsialist Jaanus Annus
 7. 17.15 – 17.25 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine" eelnõu – ettekandja finantsspetsialist Helen Ruberg
 8. 17.25 – 17.35 Vaheaeg
 9. 17.35 – 17.50 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla 2022. aasta I lisaeelarve kinnitamine" eelnõu – ettekandja finantsspetsialist Helen Ruberg
 10. 17.50 – 18.05 Kompromisslepingu sõlmimine – N.R. Energy´ga – ettekandja jurist Margit Halop
 11. 18.05 – 18.20 Info
Toimetaja: KUIDO MERITS