21.11.22

Tapa Vallavolikogu 17. istung toimub neljapäeval 24. novembril 2022, kell 16.00 Tapa  Kultuurikoja suures saalis (Kesk 4, Tapa linn).

Päevakorra projekt:

 1. 16.00 – 16.30 Arutelu Näpi Kooli ühisasutusena pidamise üle – ettekandjad  Rakvere Vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö nõunik Monica Jaanimets, Näpi Kooli direktori kt Juta Valvik 
 2. 16.30 – 17.00 Tapa Vallavolikogu otsuse "Halduslepingu sõlmimine" eelnõu - ettekandja abivallavanem Riina Haljasoks
 1. 17.00 – 17.10 Tapa Vallavolikogu otsuse „Arvamuse andmine Lasila kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta" eelnõu – ettekandja keskkonnaspetsialist Mailis Sepp
 1. 17.10 – 17.25 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa linnas asuva Liblika maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine" eelnõu – ettekandja maakorraldaja Linda Kelu-Toome
 1. 17.25 – 17.40 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa linnas asuva Eha tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteülesannete kinnitamine" eelnõu – ettekandja maakorraldaja Linda Kelu-Toome
 1. 17.40 – 17.50 Vaheaeg
 1. 17.50 – 17.55 Tapa Vallavolikogu otsuse „Audiitori määramine" eelnõu – ettekandja finantsspetsialist Helen Ruberg
 1. 17.55 – 18.10 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla huvikoolide õppetasu suuruse, maksmise ja soodustuse andmise kord" eelnõu – ettekandja abivallavanem Riina Haljasoks
 1. 18.10 – 18.25 Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavara võõrandamine" eelnõu (Rägavere 11, Lehtse) -  ettekandja ettevõtlusspetsialist Marko Teiva
 1. 18.25 – 18.40 Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavara võõrandamine" eelnõu (Karja 4, Tapa) – ettekandja ettevõtlusspetsialist Marko Teiva
 1. 18.40 – 18.50 Tapa Vallavolikogu määruse „Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 heakskiitmine" eelnõu, II arutelu – ettekandja ettevõtlusspetsialist Marko Teiva
 1. 18.50 – 19.00 Tapa Vallavolikogu otsuse „Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava 2023-2027 heakskiitmine" eelnõu, II arutelu – ettekandja ettevõtlusspetsialist Marko Teiva
 1. 19.00 – 19.05 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa Vallavolikogu ettevõtlus- ja majanduskomisjoni koosseisu muutmine ja koosseisu uuesti kinnitamine" eelnõu – ettekandja komisjoni esimees Aigar Põder
 1. 19.05 – 19.20 Info
Toimetaja: KUIDO MERITS