7.01.16
 

1.

15.00 - 15.05

Istungi avamine ja rakendamine

Istungi juhataja

2.

15.05 – 15.35

Noortekogu nägemus Tapa valla arengust

Anette Clarissa Juht ja Sandra Paulus

3.

15.35 – 15.45

Volikogu otsuse eelnõu "Vallavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras"

Mati Kanarik

4.

15.45 – 16.00

Volikogu määruse eelnõu "Tapa valla 2015. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine" Seletuskiri

Mati Kanarik

5.

16.00 – 16.15

Vaheaeg

 

6.

16.15 – 16.35

Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla eelarve-strateegia 2016-2019 kinnitamine", 2. lugemine Lisa

 

Mati Kanarik

7.

16.35 – 16.40

Volikogu otsuse eelnõu "Maade munitsipaal-omandisse taotlemine"

Kairi Maasen

8.

16.40 – 16.45

Volikogu otsuse eelnõu "Katastriüksustele sihtotstarbe määramine"

Kairi Maasen

9.

16.45 – 16.55

Volikogu otsuse eelnõu „Kinnisasja omandamiseks seisukoha andmine"

Kairi Maasen

10.

16.55 – 17.15

Volikogu otsuse eelnõu "Tapa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmine"

Kairi Maasen

11.

17.15 – 17.20

Istungi lõpetamine

Istungi juhataja