27.11.15
1. 15.00 - 15.05 Istungi avamine ja rakendamine Istungi juhataja
2. 15.05 – 15.10 Volikogu otsuse eelnõu "Katastriüksustele sihtotstarbe määramine" Kairi Maasen
3. 15.10 – 15.20 Volikogu otsuse eelnõu „Maade munitsipaalomandisse taotlemine" Kairi Maasen
4. 15.20 – 15.25 Volikogu otsuse eelnõu „Kohanimede muutmine" Kairi Maasen
5. 15.25 – 15.45 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla arengukava aastateks 2015-2025 kinnitamine" teine lugemine Vahur Leemets
7. 16.00 – 16.15 Vaheaeg
8. 16.15 – 16.30 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla 2015. aasta neljanda lisaeelarve kinnitamine" LISA, Seletuskiri Mati Kanarik
9. 16.30 – 17.00 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla 2016. aasta eelarve kinnitamine" LISA teine lugemine Mati Kanarik
10. 17.00 – 17.10 Volikogu otsuse eelnõu „Vallavanemale lisatasu maksmine" Urmas Roosimägi
11. 17.10 – 17.15 Volikogu otsuse eelnõu „Tapa Vallavolikogu 21.11.2013 otsuse nr 6 "Volikogu komisjonide koosseisu kinnitamine" muutmine" Urmas Roosimägi
12. 17.15 – 17.22 Istungi lõpetamine Istungi juhataja
 
Toimetaja: ILONA ALLA