24.03.16
 
30. istung 31.03.2016
 
 
1. 15.00 - 15.10 Istungi avamine ja rakendamine Istungi juhataja
3. 15.20 – 15.30 Volikogu määruse eelnõu „Tapa Vallavolikogu määruste muutmine" Karmen Kaar
Piret Treial
Piret Treial
5. 15.45 – 16.00 Volikogu otsus „Kohustuste vähendamine" Mati Kanarik
6. 16.00 – 16.15 Vaheaeg
7. 16.15 – 16.30 Volikogu otsuse eelnõu „Üleminek tekkepõhisele eelarvele" Mati Kanarik
8. 16.30 – 16.45 Volikogule otsuse eelnõu „Vallavanemale töötasu määramine" Urmas Roosimägi
9. 16.45 – 17.00 Istungi lõpetamine Istungi juhataja
 
Toimetaja: ILONA ALLA