23.09.16

 

36. istung 29.09.2016

1. 15.00 – 15.05 Istungi avamine ja rakendamine Istungi juhataja
2. 15.05 – 15.45 Haldusreformi arengute tutvustamine Rahandusministeeriumi esindaja
3. 15.45 – 15.50 Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine" Kairi Maasen
4. 15.50 – 15.55 Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine" (Maa-amet) Kairi Maasen
6. 16.05 – 16.15 Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine kinnistu omandamiseks" Mati Kanarik
7. 16.15 - 16.30 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine" LISA Mati Kanarik
8. 16.30 – 16.35 Istungi lõpetamine Istungi juhataja
 
Toimetaja: ILONA ALLA