21.10.16

 

Vallavolikogu 37. istungi 27.10.2016 päevakorra projekt

 

1. 15.00 – 15.05 Istungi avamine ja rakendamine Istungi juhataja
Istungi juhataja
5. 15.40– 15.50 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla 2016. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine" Seletuskiri, Lisa Mati Kanarik
6. 15.50 – 16.10 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine" teine lugemine  Lisa, Vorm Mati Kanarik
7. 16.10 – 16.30 Projektide "Tapa Raudteejaama ühendamine bussiliikluse, jalakäijate liikluse ja autoliiklusega " ning piirkonna konkurentsivõime tugevdamise projekti "Tapa raudteejaama, bussijaama, kesklinna haljastuse ja inimeste igapäevaste liikumisvõimaluste väljaarendamine" tutvustamine Vahur Leemets
8. 16.30 – 16.35 Istungi lõpetamine Istungi juhataja
 
Toimetaja: ILONA ALLA