27.04.15

 

20. istung 30.04.2015

 

1.

15.00 - 15.05

Istungi avamine ja rakendamine

Istungi juhataja

2.

15.05 – 15.25

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse infoseminar "Tark Maja tuleb külla".

Andres Jaadla

3.

15.25 – 15.40

Ülevaade maaomanikega kokkulepetest Kaitseväe treeningväljaku rajamisel

Urmas Roosimägi

4.

15.40 – 15.45

Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine"

Kairi Maasen

5

15.45 – 15.50

Volikogu otsuse eelnõu „Maade munitsipaalomandisse taotlemine"

Kairi Maasen

6.

15.50 – 15.55

Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks" (õpilasliinide teenindamiseks)

Ene Orgusaar

7.

15.55 – 16.00

Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks" (välivalgustuse hooldamiseks)

Ene Orgusaar

8.

16.00 – 16.15

    Vaheaeg

 

9.

16.15 – 16.20

Volikogu otsuse eelnõu „Tapa vallast Viru Maakohtusse valitud rahvakohtunikukandidaatide nimekiri"

Urmas Roosimägi

10.

16.20 – 16.40

Volikogu määruse eelnõu „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel"

Karmen Kaar

11.

16.40 – 17.00

Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla arengukava aastateks 2015-2020 kinnitamine" esimene lugemine

Vahur Leemets

12.

17.00 – 17.15

Ülevaade Tapa valla 2015. aasta eelarve täitmise kohta I kvartalis

Mati Kanarik

13.

17.15 – 17.20

Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla 2015. aasta eelarve muutmine"

Mati Kanarik

14.

17.20 – 17.25

Volikogu otsuse eelnõu „Tapa Vallavolikogu 21.11.2013 otsuse nr 6 "Volikogu komisjonide koosseisu kinnitamine" muutmine"

Reigo Tamm

15.

17.25 – 17.30

Istungi lõpetamine

Istungi juhataja

 

Toimetaja: ILONA ALLA