24.08.15
1. 15.00 - 15.05 Istungi avamine ja rakendamine Istungi juhataja
2. 15.05 – 15.30 Ülevaade haldusreformi käigust Marko Torm
3. 15.30 – 15.40 Volikogu otsuse eelnõu „Omafinantseeringu garanteerimine Keskkonnainvesteeringute Keskusele" Vahur Leemets
Aivi Must
5. 15.50 – 16.00 Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine" 1, 2 Kairi Maasen
6. 16.00 – 16.15 Vaheaeg
7. 16.15 – 16.20 Volikogu otsuse eelnõu „Maade munitsipaalomandisse taotlemine" Kairi Maasen
8. 16.20 – 16.25 Volikogu otsuse eelnõu „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" Kairi Maasen
Karmen Kaar
Karmen Kaar
11. 16.45 – 17.00 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla eelarvestrateegia 2016-2019 kinnitamine" LISA
Mati Kanarik
12. 17.00 – 17.15 Vaheaeg
14. 17.30 – 17.45 Volikogu otsuse eelnõu „Volituse andmine riigihanke korraldamiseks"
Alari Kirt
15. 17.45 – 17.50 Istungi lõpetamine Istungi juhataja
 
Toimetaja: ILONA ALLA