24.01.22
 Tapa Vallavolikogu 7. istung toimub neljapäeval 27. jaanuaril 2022, kell 15.00 Tapa Vallavalitsuses volikogu istungite saalis (Pikk 15, Tapa linn, III korrus).

Päevakorra projekt:

 1. 15.00 -15.30 Riigimetsa terviktutvustus Tapa valla territooriumil – ettekandja Peeter Puhke, metsaülem, Riigimetsa Majandamise Keskus
 2. 15.30 -16.00 Tapa Vallavolikogu määruse „Hariduse ja noorsootöö arengukava 2025 muutmine" eelnõu  -  ettekandja Tuuli Roostfeldt, haridusspetsialist
 3. 16.00 - 16.15 Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (haljasalade hooldus ning teeäärte ja rohumaade niitmine)" eelnõu – ettekandja Ene Orgusaar, hankespetsialist
 4. 16.15 – 16.30 Tapa Vallavolikogu otsuse „Loa andmine kinnisasja omandamiseks" eelnõu – ettekandja Linda Kelu-Toome, maakorraldaja
 5. 16.30 – 16.45 Vaheaeg
 6. 16.45 – 17.15 Tapa Vallavolikogu 25. veebruari 2019 määruse nr 50 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel" muutmine" eelnõu –  ettekandjad Sille Sõmermaa, sotsiaalhoolekande juhtivspetsialist ning Pille Eevardi, sotsiaalhoolekande spetsialist
 7. 17.15 – 17.30 Tapa Vallavolikogu otsuse „Ametist lahkuvatele vallavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine" eelnõuettekandja Lilli Strõnadko, volikogu liige
 8. 17.30 – 17.45 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" eelnõu – Valdo Helmelaid, vallavanem
 9. 17.45 – 18.15 Tapa Vallavolikogu otsuse „Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" eelnõu  - ettekandja Alari Kirt, volikogu esimees
 10. 18.15 – 18.30 Vaheaeg
 11. 18.30 – 18.45 Tapa Vallavolikogu otsuse „Ehitiste peremehetuks tunnistamine" eelnõu – ettekandja Marko Teiva, ettevõtlusspetsialist
 12. 18.45 – 19.15 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine" eelnõu - ettekandjad Marko Teiva, ettevõtlusspetsialist ja Helen Ruberg, finantsspetsialist   
 13. 19.15 – 19.30 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla 2022. aasta eelarve kinnitamine" eelnõu – ettekandja Helen Ruberg, finantsspetsialist
 14. 19.30 – 19.45 Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavara võõrandamine otsustuskorras alla hariliku turuväärtuse" eelnõu – ettekandja Marko Teiva, ettevõtlusspetsialist  - eelnõu on asutusesiseseks kasutamiseks
 15. 19.45 – 20.00 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa valla teenetemärgi andmine" eelnõu – ettekandja Alari Kirt, volikogu esimees - eelnõu on asutusesiseseks kasutamiseks
 16. 20.00 – 20.15  Info
Toimetaja: KALEV KODZIS