Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Vastuvõtt

Abivallavanem, haldusosakond

Andrus Freienthal

3229655, 59182790

andrus.freienthal@tapa.ee

vastuvõtt etteregistreerimisel

Ehitusspetsialist

Mati Tamm

3228435, 53823375

mati.tamm@tapa.ee

vastuvõtt etteregistreerimisel

Maakorraldaja Linda Kelu-Toome 3229672,
56617355
linda.kelu@tapa.ee vastuvõtt etteregistreerimisel

Teede- ja liikluskorraldusspetsialist

Jaanus Annus

3229674, 5510112

jaanus.annus@tapa.ee

vastuvõtt etteregistreerimisel