Mittetulundusliku tegevuse toetamine

Toetuse üldandmed

Kirjeldus

Tapa valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise eesmärk on edendada omaalgatusliku ja mittetulundusliku tegevust valla eelarveliste vahendite abil. Toetuse taotleja peab olema Tapa vallas tegutsev juriidiline isik või seltsingulepingu alusel tegutsev seltsing.

Prioriteetsed valdkonnad on sport, kultuur, noorsootöö, sotsiaal ja religioon. Toetuse saajate tegevus peab toimuma vallaelanike huvides ning avaldama positiivset mõju kohalikule arengule.  

Toetust saab küsida:

Tegevustoetuseks – organisatsiooni jätkusuutlikkuse tõstmiseks, arendustegevuste ja igapäevase põhitegevuse korraldamiseks ning muude kalendriaastaks planeeritavate tegevuste läbiviimiseks ja korraldamiseks.

Projektitoetuseks – kohalikule elanikkonnale ja valla külalistele suunatud ühekordsete või traditsiooniliste sündmuste ja ühistegevuste korraldamiseks, mis rikastavad valla elu ning tõstavad valla siseriiklikku ja rahvusvahelist tuntust.

Toetuse taotlemine

Tegevustoetuse taotlemiseks esitatakse Tapa Vallavalitsusele vormikohane taotlus 15. oktoobriks.

Projektitoetuse taotlusi saab esitada aastaringselt.

Menetlusaeg

Nõuetekohaseid projekti- ja tegevustoetusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud 7-liikmeline komisjon. Komisjon esitab protokolli koos toetuse andmise ettepanekutega vallavalitsusele hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul peale vallaeelarve vastuvõtmist.

Vastutaja

 vallavalitsus@tapa.ee

Õigusaktid

Tapa valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Mittetulundusliku tegevuse vormide kinnitamine (pdf)

Taotluse ja aruande vormid

Tapa valla eelarvest toetuse taotlemise taotlus (pdfdocx)
Taotluse e-vorm (NB! Vajalik sisselogimine ID-kaardi või Mobiil-ID'ga)

Tapa valla eelarvest toetuse kasutamise aruanne (pdfdocx)
Aruande e-vorm (NB! Vajalik sisselogimine ID-kaardi või Mobiil-ID'ga)