Tapa valla ajaleht Sõnumed/Tapaskije Vesti – Pikk 15, Tapa Vallavalitsus.
 
Toimetaja Alina Roditšenko – mobiil: 5661 4432, e-post: alina.roditsenko@tapa.ee.
 
Tõlkija ja Tapaskije Vesti kaastööde toimetamine – Titania tõlkebüroo, e-post: ajaleht@titania.ee, mobiil: 53053002
 
Küljendaja Liina Kald – mobiil 528 7998.
 
Trükitud trükikojas Printall – Tala 4, Tallinn, tel 669 8400
Trükiarv 6000. Leht ilmub üks kord kuus.
 
Kuulutuste ja kaastööde vastuvõtt Alina Roditšenko, alina.roditsenko@tapa.ee, mobiil 5661 4432.
 
Hinnakiri
Ärikuulutus ja reklaam:
 
• 1 üks moodul/reakuulutus 8€;
• 2 kaks moodulit 80x45mm 13€;
• 3 kolm moodulit 110x100mm 20€;
• 4 neli moodulit 160x80mm 23€ 
 
Eraisiku kuulutus:
 
• 1 üks moodul/reakuulutus 2€;
• 2 kaks moodulit 80x45mm 3€;
• 3 kolm moodulit 110x100mm 4€;
• 4 neli moodulit 160x80mm 5€;
• surmakuulutuste avaldamine tasuta
 
 

Eakate, vastsündinute ja meie hulgast lahkunud vallaelanike andmete avaldamine vallalehes

 

Tapa Sõnumed ja Tapaskije Vesti avaldab igas kuus järgmised andmed:

  • rubriigis uued vallakodanikud vastsündinute kohta ees- ja perekonnanime;
  • rubriigis õnnitleme eakaid juubilaride 70., 75., 80., 85. ja alates 90. eluaastast igal sünnipäeval isiku ees- ja perekonnanime, vanuse ning asula nime;
  • rubriigis meie hulgast on lahkunud isiku ees- ja perekonnanime ning sünni- ja surmadaatumid.

 

Isikul on õigus avaldada soovi enda, oma lähedaste või lapse(te) andmete mitte avaldamiseks. Selleks tuleb tal toimetust teavitada kirjalikult e-posti aadressil alina.roditsenko@tapa.ee või saata kiri postiaadressile Pikk 15, 45106 Tapa. Teade peab jõudma meieni hiljemalt 10. kuupäevaks.

NB! Sünnipäevade puhul peab teade jõudma meieni sünnipäevale eelneva kuu 10. kuupäevaks. 

 

Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides toimetada ning lühendada. Arvamusartikli maksimum lubatud tähemärkide arv on 2500. Artiklid, mis on vajalik avaldada koos vastulausega, palume edastada toimetusele vähemalt 3 päeva enne materjalide saatmise tähtaega!