25.03.15

 

19. istung 26.03.2015

 

1.

15.00 - 15.10

Istungi avamine ja rakendamine

Istungi juhataja

2.

15.10 – 15.35

Volikogu määruse eelnõu „Tapa Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus"

Ilmar Kald

3.

15.35 – 15.50

Volikogu määruse eelnõu „Tapa Vallavolikogu 31.01.2013 määruse nr 79 "Kaugküttepiirkonna määramine" muutmine" Lisa

Andrus Freienthal

4.

15.50 – 16.10

Volikogu otsuse eelnõu „Vallavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras" Lisa

Mati Kanarik

5.

16.10 – 16.15

Istungi lõpetamine

Istungi juhataja

 

Toimetaja: LIINA KALD