Tapa Vallavolikogu 24. istung

21.03.19
Tapa Vallavolikogu 24. istung toimub esmaspäeval, 25. märtsil kell 15.00
Tamsalu Halduskeskuses (Tamsalu, Tehnika 1a).
 
Päevakorras käsitletavad teemad: 
1. 15.05-15.10 Tapa Vallavolikogu  otsuse eelnõu
„Tapa Vallavolikogu 28.06.2012 otsuse nr 141 kehtetuks tunnistamine" – Ene Augasmägi
2. 15.10-15.20 Tapa Vallavolikogu määruse eelnõu
8. 15.55-16.00 Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu
„Arvamuse andmine JK Otsa Talu OÜ keskkonnakompleksloa nr KKL/300553 muutmise taotlusele" – Mailis Alling
9. 16.00-16.10 Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu
„Osaühing MARKILO Vajangu sigala laiendamise keskkonnamõju hindamise aruande kooskõlastamine" ; aruanne - Mailis Alling
 
10. 16.10-16.20 Vaheaeg
 
11. 16.20-16.30 Tapa Vallavolikogu määruse eelnõu
„Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded"lisa protokollile; lisa - Indrek Jurtšenko
12. 16.30-16.45 Tapa Vallavolikogu määruse eelnõu
„Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2019 – 2022 kinnitamine"; lisa; teehoiukava; kruusatäitetööd – Jaanus Annus
13. 16.45-16.55 Tapa Vallavolikogu määruse eelnõu
„Tapa valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded" – Andrus Freienthal  
15. Info