22.01.16

 

1. 15.00 - 15.10 Istungi avamine ja rakendamine Istungi juhataja
2. 15.10 – 15.15 Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksusele sihtotstarbe määramine" Kairi Maasen
3. 15.15 – 15.20 Volikogu otsuse eelnõu „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" Kairi Maasen
4. 15.20 – 15.30 Volikogu otsuse eelnõu „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" Kairi Maasen
5. 15.30 – 15.40 Volikogu otsuse eelnõu „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" Kairi Maasen
6. 15.40 – 16.00 Volikogu otsuse eelnõu „Vallavara võõrandamiseks ja ostueesõiguse seadmiseks nõusoleku andmine" Mati Kanarik
7. 16.00 – 16.15 Vaheaeg
8. 16.15 – 16.30 Informatsioon Tapa valla 2015. aasta eelarve täitmise kohta IV kvartalis Mati Kanarik
9. 16.30 – 16.40 Volikogu otsuse eelnõu „Tapa Vallavolikogu 21.11.2013 otsuse nr 6 "Volikogu komisjonide koosseisu kinnitamine" muutmine" Ene Augasmägi
11. 17.00 – 17.10 Istungi lõpetamine Istungi juhataja
 
Toimetaja: ILONA ALLA