31. istung 25.11.2019

Tapa Vallavolikogu 31.istung toimub esmaspäeval, 25. novembril 2019, kell 15.00
Tapa Vallavolikogu istungite saalis (Pikk 15, Tapa, III korrus).
 
Päevakorras: 
 
1. 15.00 – 15.05 Tapa Vallavolikogu määruse
„Määruste kehtetuks tunnistamine" eelnõu – Mailis Alling
 
2. 15.05 – 15.10 Tapa Vallavolikogu otsuse
 
3. 15.10 – 15.20 Tapa Vallavolikogu otsuse
„OÜ TAPA VESI ja Tamsalu Vesi Aktsiaselts ühinemislepingu heakskiitmine ja ühinemisotsus" eelnõu – Andrus Freienthal
 
4. 15.20 – 15.40 Tapa Vallavolikogu määruse 
„Tapa valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2019 – 2032" eelnõu – Andrus Freienthal
Soojamajanduse arengukava
 
5. 15.40 – 15.45 Tapa Vallavolikogu otsuse 
„Tapa Vallavalitsuse struktuuri ja liikmete arvu kinnitamine" eelnõu – Riho Tell
 
6. 15.45 - 15.55  Tapa Vallavolikogu otsuse
„Tapa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" eelnõu – Riho Tell
 
 
8. 16.00 - 16.10 Tapa Vallavolikogu määruse
„Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine" eelnõu, 2. lugemine – Marko Teiva 
 
9. 16.10 – 16.15 Tapa Vallavolikogu otsuse
„Vallavara võõrandamine otsustuskorras" eelnõu – Mati Kanarik
 
10. 16.15 – 16.25 Vaheaeg
 
11. 16.25 – 16.30 Tapa Vallavolikogu otsuse
„Vallavara võõrandamine enampakkumise teel" eelnõu – Mati Kanarik
 
12. 16.30 – 16.40 Tapa Vallavolikogu määruse
„Tapa valla 2019. aasta II lisaeelarve kinnitamine" eelnõu - Mati Kanarik
 
13. 16.40 – 16.55 Tapa Vallavolikogu määruse
„Tapa valla 2020. aasta eelarve kinnitamine" eelnõu – Mati Kanarik
 
14. 16.55– 17.00 Tapa Vallavolikogu otsuse
„Tapa Vallavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine ja  uue koosseisu kinnitamine" eelnõu – Tea Välk
 
15. 17.00 – 17.15 - Info