27.12.17

Vallavolikogu 5. isntungi päevakorra projekt

Päevakorras:
1. Volikogu otsuse eelnõu „Tapa valla aastategija nimetuse andmine".
2. Volikogu otsuse eelnõu „Tapa valla teenetemärgi andmine".
3. Volikogu otsuse eelnõu „Tapa Spordikooli asutamine".
4. Volikogu määruse eelnõu „Maamaksumäära kehtestamine".
5. Volikogu määruse eelnõu „Represseeritud isikute maamaksust vabastamine".
6. Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine".
8. Volikogu otsuse eelnõu „Audiitori määramine"

13. Eelarve-ja arengukomisjoni koosseisu muudatus

14. Info.
 
Toimetaja: ILONA ALLA