7.09.22

2021/2022 õppeaasta

Tapa vallas on kolm kohaliku omavalitsuse hallatavat lasteaeda (Tapa Lasteaed Pisipõnn, Tapa Lasteaed Vikerkaar ja Tamsalu Lasteaed Krõll), mis tegutsevad viies piirkonnas. Rühmad on avatud Tapal, Tamsalus, Vahakulmus, Sääsel ja Vajangul. Vallas on kaks põhikool-gümnaasiumit, Tapa Gümnaasium ja Tamsalu Gümnaasium (õppekohaga Tamsalus ja Vajangul), ja kolm põhikooli (Tapa Keelekümbluskool, Lehtse Kool ja Jäneda Kool), millest kahe viimase juures on avatud ka lasteaiarühmad.

2022/2023 õppeaastal on lasteaiarühmades on 520 last, põhikooliklassides 1013 õpilast ning gümnaasiumiklassides 127 õpilast päevaõppes ja 46 õpilast mittestatsionaarses õppes. 

Täiskasvanutele pakuvad koolitusi ja enesearendamise võimalusi MTÜ Arenduskoda Koolitus, Tapa Kultuurikoda, Tamsalu Kultuurimaja, Tapa Vallaraamatukogu ja mitmed MTÜd.

Lasteaedade, üldharidus- ja huvikoolide haridusstatistika ja tulemuslikkuse ning koolikaartidega (rahulolu, eksamitulemused jm) on võimalik tutvuda Haridussilma portaalis: www.haridussilm.ee

 

AVALIKUSTAMISEL ARENGUKAVAD

 

Tapa valla hariduse ja noorsootöö arengukava 2025

 
TAPA VALLA HARIDUSASUTUSTE ARENGUKAVAD: