25. istung 29.10.2015

Päevakorra projekt:

1.

15.00 - 15.05

Istungi avamine ja rakendamine

Istungi juhataja

2.

15.05 – 15.10

Volikogu otsuse eelnõu "Katastriüksustele sihtotstarbe määramine"

Kairi Maasen

3.

15.10 – 15.15

Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks"

Ene Orgusaar

4.

15.15 – 15.25

Volikogu otsuse eelnõu „Ühissõidukipeatuste nimede määramine"

Jaanus Annus

5.

15.25 – 15.45

Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla jäätmehoolduseeskiri" Lisa

Krista Pukk

6.

15.45 – 16.00

Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla arengukava aastateks 2015-2025 kinnitamine" esimene lugemine Lisa

Vahur Leemets

7.

16.00 – 16.15

Vaheaeg

 

8.

16.15 – 16.35

Info Tapa valla 2015. aasta eelarve täitmise kohta III kvartalis

Mati Kanarik

9.

16.35 – 17.00

Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla 2016. aasta eelarve kinnitamine" esimene lugemine. Lisa Seletuskiri

Mati Kanarik

10.

17.00 – 17.20

Volikogu määruse eelnõu „Tapa Vallavolikogu 08. novembri 2007 määruse nr 74 "Tapa valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord" muutmine"

Katrin Kuusik

11.

17.20 – 17.40

Volikogu määruse eelnõu „Tapa Vallavolikogu 24. juuni 2013 määruse nr 91 „Hooldusteenusele suunamise tingimused ja kord Tapa vallas" muutmine"

Katrin Kuusik

12.

 

17.40 – 17.55

Volikogu otsuse eelnõu "Tapa Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine"

Alari Kirt

13.

17.55 – 18.00

Istungi lõpetamine

Istungi juhataja