29.08.17

 

Vallavaolikogu 47. istuni päevakorra projekt 31.08.2017

 

1. 15.00 – 15.05 Istungi avamine ja rakendamine Istungi juhataja
2. 15.05 – 15.10 Ülevaade Tapa ja Tamsalu valla ühinemise arengutest Istungi juhataja
3. 15.10 – 15.25 Volikogu otsuse eelnõu „Tapa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine ajaperioodiks 01.09.2017 – 31.12.2018" Indrek Jurtšenko
4. 15.25 – 15.30 Volikogu otsuse eelnõu „Peremehetu ehitise hõivamine ja vallavara tasuta võõrandamine otsustuskorras" Kairi Maasen
6. 15.35 – 15.40 Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine" Kairi Maasen
7. 15.40 – 15.55 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla põhimäärus" Seletuskiri esimene lugemine Piret Treial
8. 15.55 – 16.05 Ülevaade Tapa valla 2017. aasta eelarve täitmisest esimese poolaasta kohta Mati Kanarik
9. 16.05 – 16.15 Volikogu otsuse eelnõu „Vallavalitsusele ülesande andmine" Maksim Butšenkov
10. 16.15 – 16.25 Volikogu otsuse eelnõu „Vallavalitsusele ülesande andmine" Maksim Butšenkov
11. 16.25 – 16.35 Muud küsimused Istungi juhataja
12. 16.35 – 16.40 Istungi lõpetamine Istungi juhataja
 
Toimetaja: ILONA ALLA