25. istung 29.04.2019

Tapa Vallavolikogu 25. istung toimub esmaspäeval, 29. aprillil Tapa vallavolikogu istungite saalis (Pikk 15, Tapa, III korrus) algusega kell 15.00. 
 
Päevakord: 
1. 15.00-15.05 Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu  
„Korteriomandi tasuta võõrandamine" - Ellen Uiboaed 
2. 15.05-15.10 Tapa Vallavolikogu otsuse  eelnõu  
„Korteriomandi tasuta võõrandamine" - Ellen Uiboaed
3. 15.10-15.25 Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu
„OÜ TAPA VESI ja Tamsalu Vesi Aktsiaselts ühendamise algatamine", ühinemise analüüs, tabelid 
- Andrus Freienthal
4. 15.25-15.35 Tapa Vallavolikogu määruse eelnõu  
„Perearstide toetamise kord" - Ene Augasmägi
5. 15.35-15.45 Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu  
„Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava 2030+ perioodiks 2019-2022 heakskiitmine"
- Marko Teiva
6. 15.45-15.55 Tapa Vallavolikogu määruse eelnõu  
7. Vaheaeg 15.55-16.05
9. 16.20-16.30 Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu 
„Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine" - Piret Treial
10. 16.30-16.45 Tapa Vallavolikogu määruse eelnõu  
„Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2019-2022",  Seletuskiri, Selgitavad tabelid
- Jaanus Annus 
11. 16.45-17.00 AS Operail esindaja sõnavõtt Tapa depoo vagunite remondiäri sulgemise teemal
12. Info