28.06.16

 

1 15.00 – 15.05 Istungi avamine ja rakendamine Istungi juhataja
2 15.05 – 15.15 Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine toetuse taotlemiseks Tapa Vene Põhikooli renoveerimiseks" Andrus Freienthal
Mati Kanarik
3 15.15 – 15.25 Volikogu otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks" LISA Vahur Leemets
4 15.25 – 15.40 Volikogu otsuse eelnõu „Tapa Vallavolikogu aseesimehe valimine" Istungi juhataja
5 15.40 – 15.55 Volikogu otsuse eelnõu „Volikogu komisjoni aseesimehe valimine" Istungi juhataja
6 15.55 – 16.00 Volikogu otsuse eelnõu „Tapa Vallavolikogu 21.11.2013 otsuse nr 6 "Volikogu komisjonide koosseisu kinnitamine" muutmine" Istungi juhataja
7 16.00 – 16.05 Volikogu otsuse eelnõu „Esindajate nimetamine Lääne-Viru Omavalitsuste Liitu" Istungi juhataja
8 16.05 – 16.10 Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine kinnistu omandamiseks" Mati Kanarik
9 16.10 – 16.20 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla 2016. aasta teise lisaeelarve kinnitamine" Seletuskiri LISA Mati Kanarik
10 16.20 – 16.30 Vaheaeg
11 16.30 – 16.40 Volikogu otsuse eelnõu „Vara tasuta omandamine ja tasuta võõrandamine valla tütarettevõttele OÜ Tapa Vesi" Mati Kanarik
12 16.40 – 16.55 Volikogu määruse eelnõu „Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tapa valla eelarves" Mati Kanarik
13 16.55 – 17.00 Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine" Kairi Maasen
14 17.00 – 17.05 Volikogu otsuse eelnõu „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" (Loode 10, Tapa linn) Kairi Maasen
15 17.05 – 17.10 Volikogu otsuse eelnõu „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" (Rakvere tee 6, Tapa linn) Kairi Maasen
16 17.10 – 17.15 Volikogu otsuse eelnõu „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" (Raudtee harutee, Tapa linn) Kairi Maasen
17 17.15 – 17.25 Volikogu otsuse eelnõu „Maade munitsipaalomandisse taotlemine" (Lõuna tn kergliiklustee, Tapa linn) Kairi Maasen
19 17.35 – 17.50 Volikogu otsuse eelnõu „Esindajate nimetamine ühiskomisjoni" Istungi juhataja
20 17.50 – 18.10 Volikogu otsuse eelnõu „Ettepanek haldusüksuse piiride muutmise läbirääkimiste alustamiseks" Alari Kirt
21 18.10 – 18.15 Istungi lõpetamine Istungi juhataja
 
Toimetaja: ILONA ALLA