27.11.17

 

Vallavolikogu 4. istungi päevakorra projekt

 
4. Volikogu otsuse eelnõu „Koolide hoolekogudesse esindajate määramine" – istungi juhataja
5. Volikogu otsuse eelnõu „Volikogu komisjonide koosseisu kinnitamine" – istungi juhataja 
6. Volikogu otsuse eelnõu "Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine„ – Alari Kirt
7. Volikogu määruse eelnõu "Tapa Vallavalitsuse teenistujate palgajuhend" LISA 1, – Alari Kirt
9. Volikogu otsuse eelnõu "Tapa Vallavalitsuse koosseisu ja struktuuri kinnitamine" LISA 1, LISA 2 – Alari Kirt 
 
Toimetaja: ILONA ALLA