26.06.18

 

Vallavolikogu istungi päevakorra projekt 27.06.2018:

 1. Volikogu otsuse eelnõu „Tapa linnas asuva Autobaasi tee kinnistu jagamine" Gerli-Sveta Pajupuu 16.05
 2. Volikogu otsuse eelnõu „Lehtse Vallavolikogu 29.01.2004 otsuse nr 29 kehtetuks tunnistamine" - Lisa Gerli Sveta Pajupuu 16.10
 3. Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksusele sihtotstarbe määramine" (Turba) – Lisa Gerli-Sveta Pajupuu 16.15
 4. Volikogu otsuse eelnõu „Tapa linnas Loode tn 7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine" – Mati Tamm 16.20
 5. Volikogu otsuse eelnõu „Ostueesõiguse kasutamisest loobumine" – Margit Halop 16.30
 6. Revisjonikomisjoni aruanne. Ülevaade revisjonikomisjoni tegevusest. Alar Teras 16.40
 7. Volikogu otsuse eelnõu  "Tapa ja Tamsalu  valla 2017. aasta majandusaasta aruannete kinnitamineTamsalu valla majandusaasta aruanne, Tapa valla majandusaasta aruanne,  Audiitori arvamus Audiitori arvamus  Revisjonikomisjoni aruanne Mati Kanarik 16.50
 8. Volikgu määruse eelnõu „Tapa Vallavolikogu 24.11.2017 määruse nr 70 ,,Tapa Gümnaasiumi põhimäärus" muutmine" – Aivi Must 17.00
 9. Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla tunnustusavalduste andmise kord" (vallavalitsuse eelnõu), Kultuurikomisjoni ettepanekutega eelnõu – Riho Tell 17.10
 10. Volikogu määruse eelnõu „Tapa Vallahooldus põhimäärus" – Andrus Freienthal 17.20

Vaheaeg 17.35-17.45

 1. Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamineLisaLISA 1, LISA 2, LISA 3 - Ettepanekute koond Riho Tell 17.45
 2. Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla finantsjuhtimise kord" – Riho Tell 18.15
 3. Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord" – Riho Tell 18.25
 4. Volikogu otsuse eelnõu „Terviseprofiili koostamise algatamine" -Aivi Must 18.35
 5. Info

 

Toimetaja: ILONA ALLA