18.03.15

 

17. istung 29.01.2015

 

1.

15.00 - 15.05

Istungi avamine ja rakendamine

Istungi juhataja

2.

15.05 – 15.15

Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri", 2. lugemine

Krista Pukk

3.

15.15 – 15.25

Volikogu majanduskomisjoni aruanne

Kalju Soomeri

4.

15.25 – 15.40

Info Tapa valla 2014. aasta eelarve täitmise kohta

Mati Kanarik

5.

15.40 – 15.50

Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksusele sihtotstarbe määramine", "Katastriüksusele sihtotstarbe määramine"

Kair Maasen

6.

15.50 – 16.00

Volikogu otsuse eelnõu „Jaoskonnakomisjonide moodustamine"

Piret Treial

7.

16.00 – 16.15

Vaheaeg

 

8.

16.15 – 16.35

Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2015 – 2018 kinnitamine" Seletuskiri LISA

Jaanus Annus

9.

16.35 – 17.00

Volikogu määruse eelnõu „Tapa Valla eelarvest mittetulunduslike spordi-, kultuuri-, noorte- ja külaühingutele toetuse andmise kord" Seletuskiri

Indrek Jurtšenko

10.

17.00 – 17.05

Istungi lõpetamine

Istungi juhataja

 

Toimetaja: ILONA ALLA