22.05.15

 

21. istung 28.05.2015

 

1.

15.00 - 15.05

Istungi avamine ja rakendamine

Istungi juhataja

2.

15.05 – 15.15

Volikogu määruse eelnõu „Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasude kinnitamine"

Ilmar Kald

3.

15.15 – 15.20

Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine"

Kairi Maasen

4.

15.20 – 15.30

Volikogu otsuse eelnõu „Maade munitsipaalomandisse taotlemine"

Kairi Maasen

5

15.30 – 15.45

Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine maavara kaevandamisloa väljastamiseks Sisek OÜ-le Saksi kruusakarjääris" LISA 1 LISA 2

Krista Pukk

6.

15.45 – 16.00

Tapa valla pöördumine õiguskantsleri poole

Katrin Kuusik

7.

16.00 – 16.15

Vaheaeg

 

8.

16.15 – 16.30

Volikogu määruse eelnõu „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel"

Anne Klettenberg

9.

16.30 – 16.50

Tapa valla arengukava aastateks 2015-2020 avalikustamisele suunamine

Vahur Leemets

10.

16.50 – 17.00

Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine kinnistu mõtteliste osade omandamiseks" LISA

Mati Kanarik

11.

17.00 – 17.10

Volikogu määruse eelnõu „Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tapa valla 2016. aasta eelarves"

Mati Kanarik

12.

17.10 – 17.20

Volikogu määruse eelnõu „Tapa Vallavolikogu 28.03.2013 määruse nr 86 „Tapa Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide palgajuhend" muutmine"

Mati Kanarik

13.

17.20 – 17.40

Volikogu otsuse eelnõu „Tapa valla 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine" LISA

Mati Kanarik

14.

17.40 – 17.45

Istungi lõpetamine

Istungi juhataja

 

Toimetaja: ILONA ALLA