11.12.15
 
27. istung 17.12.2015
 
1. 15.00 - 15.05 Istungi avamine ja rakendamine Istungi juhataja
2. 15.05 – 15.15 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla arengukava aastateks 2015-2025 kinnitamine" kolmas lugemine Vahur Leemets
3. 15.15 – 15.30 Volikogu määruse eelnõu "Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2016 – 2019 kinnitamine" LISA Tabelid Jaanus Annus
4. 15.30 – 15.45 Volikogu otsuse eelnõu „Varalise kohustuse võtmine ja riigihanke korraldamine" Mati Kanarik
5. 15.45 – 16.00 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla „Terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2020" kinnitamine" esimene lugemine Seletuskiri Karmen Kaar
6. 16.00 – 16.15 Vaheaeg
7. 16.15 – 16.30 Volikogu otsuse eelnõu „Tapa Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe valimine" Urmas Roosimägi
8. 16.30 – 16.45 Volikogu otsuse eelnõu „Teenetemärgi andmine" Urmas Roosimägi
9. 16.45 – 16.55 Volikogu otsuse eelnõu „Aastategija nimetuse andmine" Urmas Roosimägi
10. 16.55 – 17.00 Istungi lõpetamine Istungi juhataja
 
Toimetaja: ILONA ALLA