20.06.17

 

Vallavolikogu istungi projekt 46. istung 22.06.2017

1. 13.00 – 13.05 Istungi avamine ja rakendamine Istungi juhataja
2. 13.05 – 13.10 Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine kinnisasja omandamiseks LISA"
3. 13.10 – 13.15 Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine kinnisasja omandamiseks" LISA
4. 13.15 – 13.20 Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine kinnisasja omandamiseks" LISA
5. 13.20 – 13.25 Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine"
6. 13.25 – 13.30 Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine"
7. 13.30 – 13.40 Volikogu määruse eelnõu „Lehtse Kooli põhimäärus"
9. 13.50 – 14.10 Volikogu otsuse eelnõu „Tapa valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine" LISA
10. 14.10 – 14.25 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla põhimäärus" esimene lugemine
11. 14.25 – 14.30 Istungi lõpetamine Istungi juhataja
 
Toimetaja: ILONA ALLA