Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+

Maakonna arengu kavandamiseks ja ellu viimiseks koostatakse maakondlik arengustrateegia, mis on aluseks kohalike omavalitsuste ühistegevuste planeerimisel ja ellu viimisel ning riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele juhtumipõhiste toetuste andmisel, riiklike investeeringute kavandamisel ja riigiasutuste osutatavate teenuste kättesaadavuse muutmisel maakonnas. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ ja Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava perioodiks 2019-2022 on heaks kiidetud maakonna kõikide kohalike omavalitsuste üksuste volikogudes. Kõik arengustrateegiaga seonduva leiate Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehelt: https://www.virol.ee/maakonnastrateegia

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+

Lisa 1

Lisa 2

Tegevuskava

 

Tapa valla arengukava aastateks 2018-2025 ja Tapa valla eelarvestrateegia aastateks 2018–2022 

Tapa valla arengukava aastateks 2018-2025 ja Tapa valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022

 

Haridusasutuste arengukavad

 

Tapa linnaraamatukogu arengukava 2015-2020

 

Muud kehtestatud arengukavad:

 

Tapa valla Tapa linna haljastuse arengukava aastateks 2014-2023

  

Lehtse piirkonna arengukava