24.08.18

 

Vallavolikogu 13. istungi päevakorra projekt 29.08.2018

 
1. Kell 16.03 - Ülevaade Tapa valla ja Lääne-Viru maakonna noortekogude tegevusest – Anita Algus
2. Kell 16.25 - VOE „Kinnisasja omandamine" - G. Pajupuu
3. Kell 16.30 - VOE „Kohanime muutmine" - G. Pajupuu
4. Kell 16.38 - VME „Tamsalu Vallavolikogu 28.01.2009 määruse nr 2 „Pädevuse delegeerimine" kehtetuks tunnistamine" - G. Pajupuu
6. Kell 16.48 - VME „Tapa Muusika-ja Kunstikooli põhimäärus"- I.Kald
8. Kell 17.08 - VME „Välireklaami paigaldamise eeskiri" – Eele Ehasoo
9. Kell 17.18 - VME „Koerte ja kasside pidamise eeskiri" - L.Saart
10. Kell 17.30-17.45 vaheaeg
11. Kell 17.45 - VOE „Investeerimislaenu võtmine" – M.Kanarik
12. Kell 17.55 -  Ülevaade valla eelarve II kvartali täitmisest - M.Kanarik 
14. Info
 
Toimetaja: ILONA ALLA