24.09.18

 

Vallavolikogu 16. istungi 26.09.2018 päevakorra projekt:

Kutsun kokku Tapa Vallavolikogu istungi kolmapäeval, 26. septembril Tapa Vallavolikogu istungite saalis (Tapa linn Pikk 15, III korrus) algusega kell 16.00.

 

 

Päevakorras:

  1. 16.00 – 16.05 – Päevakorra kinnitamine ja rakendamine – Istungi juhataja
  2. 16.05 – 16.15 - Volikogu otsuse eelnõu „Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta" – Mailis Alling
  3. 16.15 – 16.25 - Volikogu otsuse eelnõu „Tapa linnas Loode tn 7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine" Tehovõrkude joonis, Situatsiooniskeem, Seletuskiri, Põhijoonis, Olemasolev olukord – Mati Tamm
  4. 16.25 – 16.35 - Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks" – Ene Orgusaar
  5. 16.35 – 16.50 - Volikogu otsuse eelnõu „Tamsalu valla ja Tapa linna üldplaneeringute ülevaatamine" – Vahur Leemets
  6. 16.50 – 17.05 - Volikogu määruse korraldamine „Tapa valla Spordikooli õppetasu suuruse kinnitamine" – Aune Suve Kütt, Rein Rooks
  7. 17.05 – 17.15 - Volikogu otsuse eelnõu „Ostueesõiguse kasutamisest loobumine" (Imastu) – Margit Halop
  8. 17.15 – 17.25 - Volikogu otsuse eelnõu „Ostueesõiguse kasutamisest loobumine" (Porkuni) – Margit Halop
  9. 17.25 – 17.30 – Info – Istungi juhataja

 

 

Toimetaja: ILONA ALLA