23.08.16

 

Vallavolikogu 34. istungi päevakorra projekt

1

15.00 – 15.05

Istungi avamine ja rakendamine

Istungi juhataja

2

15.05 – 15.10

Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine"

Kairi Maasen

3

15.10 – 15.15

Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine" (Maa-amet)

Kairi Maasen

4

15.15 – 15.25

Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine kinnistu omandamiseks"

Kairi Maasen

5

15.25 – 15.35

Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks" (Elektrienergia)

Ene Orgusaar

6

15.35 – 15.45

Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks" (Jäätmete kogumispunkt)

Ene Orgusaar

7

15.45 – 16.00

Volikogu otsuse eelnõu „Vallavara võõrandamine otsustuskorras"

Mati Kanarik

8

16.00 – 16.10

Informatsioon Tapa valla 2016. eelarve täitmise kohta II kvartalis LISA

Mati Kanarik

9

16.10 - 16.20

Volikogu otsuse eelnõu „Munitsipaalomandisse taotletavale maale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine" LISA

Alari Kirt

10

16.20 – 16.25

Istungi lõpetamine

Istungi juhataja

 

Toimetaja: ILONA ALLA