20.01.17

 

42. istungi päevakorra projekt 26.01.2017

1. 15.00 – 15.05 Istungi avamine ja rakendamine Istungi juhataja
2. 15.05 – 15.20 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla 2017. aasta eelarve kinnitamine" teine lugemine Lisad, seletuskiri
3. 15.20– 15.25 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla 2017. aasta eelarve kinnitamine" kolmas lugemine
4. 15.25 – 15.55 Volikogu otsuse eelnõu „Tapa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmine" teine lugemine
5. 15.55 – 16.05 Volikogu otsuse eelnõu „Tapa Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine"
7. 16.15 – 16.20 Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine"
10 16.30 – 16.40 Volikogu otsuse eelnõu „Töörühma moodustamine"
12. 16.45 – 16.50 Istungi lõpetamine Istungi juhataja
 
Toimetaja: ILONA ALLA