29.10.19
 
 
Informatsiooni Tapa Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete (sh lihthangete) kohta saab riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee
 
Käimasolevad riigihanked
 
Elektrienergia ostmine 2020-2022
 
Väikehanked (alla lihthanke piirmäära jäävad hanked):
2019
 
Tamsalu Tervisekeskuse ruumide remont
Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.11.2019 kell 11:00
Täiendav info: Tapa Vallahoolduse vallavara haldusspetsialist Alo Leek, tel 5915 1582, alo.leek@tapa.ee
 
 
Istepinkide ja konteinerite aluste rajamine uus!
Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.10.2019 kell 11:00
Täiendav info: Tapa Vallahooldus juhataja Lembit Saart, tel 322 8446,520 3992, vallahooldus@tapa.ee
 
 
Istepinkide ja konteinerite aluste rajamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.09.2019 kell 11:00
Täiendav info: Tapa Vallahooldus juhataja Lembit Saart, tel 322 8446, 520 3992, vallahooldus@tapa.ee
 
 
Valgejõe saare korrastamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.09.2019 kell 11:00
Täiendav info: Tapa Vallahooldus juhataja Lembit Saart, tel 322 8446, 520 3992, vallahooldus@tapa.ee
 
 
Haridusliku erivajadusega lastele transporditeenuse osutamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.08.2019 kell 11:00
Täiendav info: Lastekaitse peaspetsialist Monika Martin, tel 53454811, e-post monika.martin@tapa.ee
 
 
Tamsalu Ääsi tänava mänguväljaku rajamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.07.2019 kell 11:00
Täiendav info: Tapa Vallahooldus juhataja Lembit Saart, tel 322 8446, 52 03 992, vallahooldus@tapa.ee
 
 
Lasteaed Pisipõnn mööbel ja sisustus
Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.07.2019 kell 16:00
Täiendav info: lasteaia direktor Tea Välk, tel 3270410, tea.valk@pisiponn.ee
 
 
Tapa Kultuurikoja valgus- ja helitehnika
Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.07.2019
Täiendav info: Arvo Silla, tel 5647 6366, arvo.silla@kultuurikoda.ee
 
 
Tapa Kultuurikoja aknakatted
Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.07.2019 
Täiendav info: vallakunstnik-kujundaja Eele Ehasoo, tel 3229673, eele.ehasoo@tapa.ee
- Maksumuse tabel  muudetud!
 
 
Tapa linnas Nooruse tn parkimistasku ja Tapa Vene Põhikooli laadimisestakaadi mahasõidu asfalteerimine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.06.2019 kell 15:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Tamsalu kirikuhoone küttesüsteemi ehitamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.06.2019 kell11:00
Täiendav info: ehitusspetsialist Mati Tamm, tel 3228435, 53823375, mati.tamm@tapa.ee 
 
 
Punamäe tee pindamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.06.2019 kell 11:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Tamsalu Kultuurimaja rekonstrueerimise I etapi omanikujärelevalve
Alusdokumendid ja pakkumuse esitamise riigihangete registris
 
 
Välitreeningseadmete ostmine ja paigaldamise Tamsalu linna
Alusdokumendid ja pakkumuse esitamine riigihangete registris
 
 
Õhtu pst rekonstrueerimise projekti koostamine
Alusdokumendid ja pakkumuse esitamine riigihangete registris
 
 
Väikekaubiku ostmine
Alusdokumendid ja pakkumuse esitamine riigihangete registris
 
 
Nooruse 2 hoone II korruse ruumide kohandamine lasteaiarühmadele
Objektiga tutvumine kohustuslik!
Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.05.2019 kell 11:00
Täiendav info: ehitusspetsialist Mati Tamm, tel 3228435, 53823375, mati.tamm@tapa.ee
 
 
Tee-ehitustööde omanikujärelevalve
Alusdokumendid ja pakkumuste esitamine riigihangete registris 
 
 
Kruusakattega teede kruusatäitetööd Tapa vallas
Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.05.2019 kell 15:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Teekatte markeerimistööd ning liiklusmärkide valmistamine, paigaldamine ja hooldustööd.
Pakkumuse esitamise tähtaeg 16.05.2019 kell 16:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Tapa valla kruusakattega teede ja tänavate tolmutõrje
Pakkumuse esitamise tähtaeg 04.04.2019 kell 16:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Tapa valla kruusakattega teede ja tänavate profileerimine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.04.2019 kell 16:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Tapa valla teede ja tänavate asfaltkatte löökaukude ja kattepragude paikamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.03.2019 kell 09:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Üürielamu teostatavus- ja tasuvusanalüüsi koostamine Kooli tn 13 kinnistu baasil
Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.03.2019 kell 10:00
Täiendav info: ettevõtlusspetsialist Marko Teiva, tel 5866 7515, 322 9661, marko.teiva@tapa.ee
 
 
Puude raie, kändude freesimine ja hooldusraie Jäneda mõisa pargis
Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.02.2019
Täiendav info: Lembit Saart, tel 5203992, vallahooldus@tapa.ee
 
Tapa linnas puude raie, kändude freesimine ja hooldusraie
Pakkumuste esitamise tähteaeg 10.01.2019
Täiendav info: Lembit Saart, tel 5203992, vallahooldus@tapa.ee