15.01.20
 
 
Informatsiooni Tapa Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete (sh lihthangete) kohta saab riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee
 
 
Käimasolevad riigihanked
 
Tapa valla ajalehe väljaandmine
Riigihanke alusdokumendid ja pakkumuste esitamine riigihangete registris

 
 
Väikehanked (alla lihthanke piirmäära jäävad hanked):
2020
 
Haljastustaimede ostmine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.01.2020 kell 10:00 
Täiendav info: vallakunstnik-kujundaja Eele Ehasoo, tel 3229673, eele.ehasoo@tapa.ee