26.02.21
 
 
Informatsiooni Tapa Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete (sh lihthangete) kohta saab riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee
 
 
Käimasolevad riigihanked:
 
Valgejõe pst, Õuna tn, Leina tn ja Aia tn ristmiku rekonstrueerimine
Info hanke kohta ja pakkumuste esitamine riigihangete registris
Pakkumuste esitamise tähtaeg 08.03.2021 kell 10:00
 
Tamsalu Paide mnt rekonstrueerimine III etapp
Info hanke kohta ja pakkumuste esitamine riigihangete registris
Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.03.2021 kell 10:00
 
Tapa Spordi- ja Vabaajakeskuse ehitustööde kontsessioon
Info hanke kohta ja pakkumuste esitamine riigihangete registris
Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.04.2021 kell 12:00
 
 
 
Väikehanked (alla lihthanke piirmäära jäävad hanked):
2021
 
Tamsalu Gümnaasiumi sööklamööbel
Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.02.2021 kell 10:00
Täiendav info: direktor Aivi Must, tel 323 0546, aivi.must@tamsalu.ee
 
Mööbli ja sisustuse ostmine HEV lastele
Info hanke kohta ja pakkumuste esitamine riigihangete registris
Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.02.2021 kell 10:00
 
Tapa valla kevad- ja suvehaljastus täiendatud!
Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.01.2021 kell 12:00
Täiendav info: vallakunstnik-kujundaja Eele Ehasoo, tel 3229673, eele.ehasoo@tapa.ee