26.11.20
 
 
Informatsiooni Tapa Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete (sh lihthangete) kohta saab riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee
 
 
Käimasolevad riigihanked
 
 
 
Väikehanked (alla lihthanke piirmäära jäävad hanked):
2020
 
Valla hoonete elektrisüsteemidele avariigeneraatorite ühendamise võimaluse loomine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.12.2020 kell 10:00
Täiendav info: Tapa Vallahooldus vallavara haldusspetsialist Alo Leek, tel 5915 1582, alo.leek@tapa.ee  
 
 
Puude hoolduslõikus
Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.11.2020 
Täiendav info: Tapa Vallahoolduse juhataja Lembit Saart, tel 520 3992, vallahooldus@tapa.ee
 
 
WiFi4EU projekti vautšeri realiseerimine

Tapa Vallavalitsus soovib hinnapakkumist ja tehnilise lahenduse kirjeldust WiFi4EU projekti vautšeri rakendamiseks kogumaksumusega 15000 EUR.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.11.2020 kell 16:00
Täiendav info: IT-spetsialist Villu Varblane, tel 322 9680, villu.varblane@tapa.ee
 
 
Lehtse spordi- ja mänguväljaku rajamine
Tööde teostamise aeg 2021.aasta 
Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.10.2020 kell 10:00
Täiendav info: Tapa Vallahooldus juhataja Lembit Saart, tel 5203992, vallahooldus@tapa.ee
 
 
Jäneda lossi ruumide remont alusdokument muudetud! 
NB! Tööde teostamise algus jaanuar 2021
Objektiga tutvumine kohustuslik!
Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.10.2020 kell 10:00
Täiendav info ja objektiga tutvumine: Tapa Vallahooldus vallavara haldusspetsialist Alo Leek, tel 5915182, alo.leek@tapa.ee
 
 
Tapa ja Sääse hooldekodude ruumide remont  täiendatud! (lisatud dokument ´lisainfo´)
NB! Tööde teostamise algus jaanuar 2021
Objektidega tutvumine kohustuslik!
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.10.2020 kell 10:00 tähtaeg pikendatud!
Täiendav info ja objektiga tutvumine: Tapa Vallahooldus vallavara haldusspetsialist Alo Leek, tel 5915182, alo.leek@tapa.ee
 
 
Tapa Vallaraamatukogu ruumide remont
Objektiga tutvumine kohustuslik!
Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.09.2020
Täiendav info ja objektiga tutvumine: Tapa Vallahooldus vallavara haldusspetsialist Alo Leek, tel 5915182, alo.leek@tapa.ee
 
 
Tapa valla tänavavalgustuse ehitusprojekti ekspertiis
Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.08.2020 kell 15:00
Täiendav info: Katrin Suursoo, tel 56608077, katrin@europroject.ee; Marko Teiva, tel 58667515, marko.teiva@tapa.ee
 
 
Haridusliku erivajadustega lastele transporditeenuse osutamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.08.2020 kell 10:00
Täiendav info: lastekaitsespetsialist Relika Pedoson, tel 328434, 56577162, relika.pedoson@tapa.ee
 
 
Tamsalu Gümnaasiumi kohandamine ratastooliga liikumiseks
Objektiga tutvumine kohustuslik!
Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.08.2020 kell 09:00
Täiendav info ja objektiga tutvumine: Tapa Vallahooldus vallavara haldusspetsialist Alo Leek, tel 5915182, alo.leek@tapa.ee
 
 
Tapa linnas Paide mnt 14 ja Spordi tn 8 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamine
Teave hanke kohta ja pakkumuste esitamine riigihangete registris: hange 225270
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 17.07.2020 kell 10:30
 
 
Tapa Vallaraamatukogu ruumide remont
Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.07.2020 kell 14:00
Täiendav info: Vahur Saaremets, tel 3232084, admin@tapa.lib.ee või Alo Leek, tel 59151582, alo.leek@tapa.ee 
 
 
Tapa Valla Spordikeskuse ruumide remont
Objektiga tutvumine kohustuslik!
Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.07.2020
Täiendav info ja objektiga tutvumine: Tapa Vallahooldus vallavara haldusspetsialist Alo Leek, tel 59151582, alo.leek@tapa.ee
 
 
Tamsalu lasteaed Krõll remonditööd
Objektiga tutvumine kohustuslik!
Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.07.2020
Täiendav info ja objektiga tutvumine: Tapa Vallahooldus vallavara haldusspetsialist Alo Leek, tel 59151582, alo.leek@tapa.ee
 
 
Tapa lasteaed Pisipõnn mööbel
Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.07.2020 kell 10:00
Täiendav info: lasteaia direktor Tea Välk, tel 327 0410, 5819 0330, tea.valk@pisiponn.ee
 
 
Sääse aleviku ja Tapa Õuna tn mänguväljakute rekonstrueerimine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 08.07.2020 kell 16:00
Täiendav info: Tapa vallakunstnik-kujundaja Eele Ehasoo, tel 3229673, eele.ehasoo@tapa.ee
 
 
Tapa Gümnaasiumi parkla asfaltkatte taastustööd
Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.07.2020 kell 10:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Tapa valla teede ja tänavate pindamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 02.07.2020 kell 10:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Tapa valla Tamsalu linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine 2020 muudetud 15.06
Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.06.2020 kell 09:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Tapa linnas Nooruse 2 II korruse ruumide kohandamine lasteaiarühmadele
Objektiga tutvumine kohustuslik!
Objektiga on võimalik tutvuda 15.-17. juuni 2020.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.06.2020
Täiendav info ja objektiga tutvumine: ehitusspetsialist Mati Tamm, 322 8435, 5382 3375, mati.tamm@tapa.ee
 
 
Tamsalu 100 tamme pargi mänguväljaku rajamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.06.2020 kell 10:00
Teave hanke kohta ja pakkumuste esitamine riigihangete registris 
 
 
Tapa Spordikeskuse treeningseadmed
Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.06.2020 kell16:00
Täiendav info: Tapa Valla Spordikeskuse direktor Priit Hunt, tel 5061652, priit.hunt@tapa.ee
 
 
Teekatte markeerimistööd, liiklusmärkide valmistamine, paigaldamine ja hooldustööd
Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.06.2020 kell 10:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Kruusakattega teede kruusatäitetööd Tapa vallas
Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.06.2020 kell10:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Ratastoolitõstuki ostmine koos paigaldusega Tamsalu Gümnaasiumisse
Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.05.2020 kell 16:00
Täiendav info: vallavara haldusspetsialist Alo Leek, tel 5915 1582, alo.leek@tapa.ee
NB! Pakkumuse esitamiseks kohustuslik objektiga tutvumine 
 
 
Valgejõe pst, Õuna tänava, Leina tänava ja Aia tänava ristmiku projekteerimine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.05.2020 kell 10:00
Teave hanke kohta ja pakkumuste esitamine riigihangete registris
 
 
Jäneda Kooli fassaadi ja katuse rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Pakkumuste esitamise tähateg 20.05.2020
Täiendav info: ehitusspetsialist Mati Tamm, tel 53823375, mati.tamm@tapa.ee
 
 
Tamsalu Paide mnt rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.05.2020
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Rabasaare külla puidust paviljoni rajamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.05.2020 kell 11:00
Täiendav info: Indrek Jurtšenko, tel 3229659, 5290785, indrek.jurtsenko@tapa.ee
 
 
Tapa vallas kruusakattega teede ja tänavate tolmutõrje
Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.04.2020 kell 16:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Tamsalu Pargi tn välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.04.2020 kell 15:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.04.2020 kell 10:00
 
 
Kruusakattega teede ja tänavate profileerimine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.03.2020 kell 09:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Puude raie ja kändude freesimine Tamsalus
Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.03.2020
Täiendav info: Tapa Vallahooldus juhataja Lembit Saart, tel 5203992, vallahooldus@tapa.ee
 
 
Tapa valla teede ja tänavate asfaltkatte löökaukude ja kattepragude paikamine 2020.aastal
Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.03.2020 kell 09:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Külgnihutusega vasartrummelniiduki ostmine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.03.2020 kell 10:00
Täiendav info: Tapa Vallahooldus juhataja Lembit Saart, tel 5203992, vallahooldus@tapa.ee
 
 
Haljastustaimede ostmine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.01.2020 kell 10:00 
Täiendav info: vallakunstnik-kujundaja Eele Ehasoo, tel 3229673, eele.ehasoo@tapa.ee