5.05.21
 
 
Informatsiooni Tapa Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete (sh lihthangete) kohta saab riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee
 
 
Käimasolevad riigihanked:
 
 
Tapa Spordi- ja Vabaajakeskuse ehitustööde kontsessioon
Info hanke kohta ja pakkumuste esitamine riigihangete registris
Pakkumuste esitamise tähtaeg 31.05.2021 kell 12:00
 
 
Väikehanked (alla lihthanke piirmäära jäävad hanked):
2021
 
Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses
Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.05.2021 kell 12:00
Täiendav info: Monika Martin, tel 5345 4811, monika.martin@tapa.ee
 
 
Läpi-Aru-Ojaküla tee rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Info hanke kohta ja pakkumuste esitamise riigihangete registris
Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.05.2021 kell 10:00
 
 
Tamsalu Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise ja Tapa jäätmejaama rajamise  omanikujärelevalve
Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.04.2021 kell 10:00
Täiendav info: Mati Tamm, tel 5382 3375, mati.tamm@tapa.ee
 
 
Autokaal Tapa jäätmejaama
Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.04.2021 kell 11:00
Täiendav info: Mailis Sepp, tel 5193 1564, mailis.sepp@tapa.ee
 
 
Teekatte markeerimistööd, liiklusmärkide valmistamine, paigaldamine ja hooldamine
Pakkumuste esitamise tähateg 27.04.2021 kell 10:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 5510112, e-post jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Tapa valla teeäärte ja rohumaade niitmine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.04.2021
Täiendav info: Lembit Saart, tel 520 3992, e-post vallahooldus@tapa.ee
 
 
Tapa valla tee-ehitustööde omanikujärelevalve
Info hanke kohta ja pakkumuste esitamine riigihangete registris
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.04.2021 kell 12:00
 
 
Tamsalu kirikuhoone fassaaditööd Muudetud! Objektiga tutvumine kohustuslik! 
Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.04.2021 kell 15:00
Täiendav info ja objektiga tutvumine: Mati Tamm, tel 5382 3375, mati.tamm@tapa.ee
 
Tapa valla kruusakattega teede ja tänavate tolmutõrje
Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.03.2021 kell 09:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
Tapa valla kruusakattega teede ja tänavate profileerimine 
Pakkumuste esitamise tähtaeg 19.03.2021 kell 09:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
Tapa valla teede ja tänavate asfaltkatte löökaukude ja kattepragude paikamine 2021
Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.03.2021 kell 09:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorralduspetsialist Jaanus Annus, tel 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
Assamalla mänguväljaku rekonstrueerimine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.03.2021 kell 16:00
Täiendav info: vallaknstnik-kujundaja Eele Ehasoo, tel 3229673, eele.ehasoo@tapa.ee
 
Tamsalu Gümnaasiumi sööklamööbel
Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.02.2021 kell 10:00
Täiendav info: direktor Aivi Must, tel 323 0546, aivi.must@tamsalu.ee
 
Mööbli ja sisustuse ostmine HEV lastele
Info hanke kohta ja pakkumuste esitamine riigihangete registris
Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.02.2021 kell 10:00
 
Tapa valla kevad- ja suvehaljastus täiendatud!
Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.01.2021 kell 12:00
Täiendav info: vallakunstnik-kujundaja Eele Ehasoo, tel 3229673, eele.ehasoo@tapa.ee
 
Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlusega riigihange:
Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisikuteenuse arendamine ja pakkumine Tapa vallas
Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.03.2021 kell 10:00
Täiendav info: lastekaitsespetsialist Sandra Vanhonen, tel 56577162, sandra.vanhonen@tapa.ee