12.04.19
 
 
Informatsiooni Tapa Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete (sh lihthangete) kohta saab riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee
 
Käimasolevad riigihanked
 
 
 
 
 
 
Väikehanked (alla lihthanke piirmäära jäävad hanked):
2019
 
Tapa valla kruusakattega teede ja tänavate tolmutõrje
Pakkumuse esitamise tähtaeg 04.04.2019 kell 16:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Tapa valla kruusakattega teede ja tänavate profileerimine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.04.2019 kell 16:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Tapa valla teede ja tänavate asfaltkatte löökaukude ja kattepragude paikamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.03.2019 kell 09:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Üürielamu teostatavus- ja tasuvusanalüüsi koostamine Kooli tn 13 kinnistu baasil
Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.03.2019 kell 10:00
Täiendav info: ettevõtlusspetsialist Marko Teiva, tel 5866 7515, 322 9661, marko.teiva@tapa.ee
 
 
Puude raie, kändude freesimine ja hooldusraie Jäneda mõisa pargis
Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.02.2019
Täiendav info: Lembit Saart, tel 5203992, vallahooldus@tapa.ee
 
Tapa linnas puude raie, kändude freesimine ja hooldusraie
Pakkumuste esitamise tähteaeg 10.01.2019
Täiendav info: Lembit Saart, tel 5203992, vallahooldus@tapa.ee