3.06.20
 
 
Informatsiooni Tapa Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete (sh lihthangete) kohta saab riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee
 
 
Käimasolevad riigihanked
 
Õhtu pst rekonstrueerimine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.06.2020 kell 11:00
Teave hanke kohta ja pakkumuste esitamine riigihangete registris
 
Tapa valla tänavavalgustuse projekteerimine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 08.06.2020 kell16:00
Teave hanke kohta ja pakkumuste esitamine riigihangete registris 
 
 
Väikehanked (alla lihthanke piirmäära jäävad hanked):
2020
Tapa Spordikeskuse treeningseadmed
Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.06.2020 kell16:00
Täiendav info: Tapa Valla Spordikeskuse direktor Priit Hunt, tel 5061652, priit.hunt@tapa.ee
 
 
Teekatte markeerimistööd, liiklusmärkide valmistamine, paigaldamine ja hooldustööd
Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.06.2020 kell 10:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Kruusakattega teede kruusatäitetööd Tapa vallas
Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.06.2020 kell10:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Ratastoolitõstuki ostmine koos paigaldusega Tamsalu Gümnaasiumisse
Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.05.2020 kell 16:00
Täiendav info: vallavara haldusspetsialist Alo Leek, tel 5915 1582, alo.leek@tapa.ee
NB! Pakkumuse esitamiseks kohustuslik objektiga tutvumine 
 
 
Valgejõe pst, Õuna tänava, Leina tänava ja Aia tänava ristmiku projekteerimine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.05.2020 kell 10:00
Teave hanke kohta ja pakkumuste esitamine riigihangete registris
 
 
Jäneda Kooli fassaadi ja katuse rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Pakkumuste esitamise tähateg 20.05.2020
Täiendav info: ehitusspetsialist Mati Tamm, tel 53823375, mati.tamm@tapa.ee
 
 
Tamsalu Paide mnt rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.05.2020
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Rabasaare külla puidust paviljoni rajamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.05.2020 kell 11:00
Täiendav info: Indrek Jurtšenko, tel 3229659, 5290785, indrek.jurtsenko@tapa.ee
 
 
Tapa vallas kruusakattega teede ja tänavate tolmutõrje
Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.04.2020 kell 16:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Tamsalu Pargi tn välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.04.2020 kell 15:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.04.2020 kell 10:00
 
 
Kruusakattega teede ja tänavate profileerimine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.03.2020 kell 09:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Puude raie ja kändude freesimine Tamsalus
Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.03.2020
Täiendav info: Tapa Vallahooldus juhataja Lembit Saart, tel 5203992, vallahooldus@tapa.ee
 
 
Tapa valla teede ja tänavate asfaltkatte löökaukude ja kattepragude paikamine 2020.aastal
Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.03.2020 kell 09:00
Täiendav info: teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Külgnihutusega vasartrummelniiduki ostmine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.03.2020 kell 10:00
Täiendav info: Tapa Vallahooldus juhataja Lembit Saart, tel 5203992, vallahooldus@tapa.ee
 
 
Haljastustaimede ostmine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.01.2020 kell 10:00 
Täiendav info: vallakunstnik-kujundaja Eele Ehasoo, tel 3229673, eele.ehasoo@tapa.ee