Kehtestatud detailplaneeringud

Endise Tamsalu valla poolt kehtestatud detailplaneeringud leiad altpoolt.
Menetlusdokumendid:

Tapa linn: Pikk tn 70 ja lähiala detailplaneering, kehtestatud Tapa Vallavalitsuse 25.04.2018 korraldusega nr 354 (seletuskiri, põhijoonis).

Menetlusdokumendid:

Tapa linn: Lai tn 4 ja Lai tn 12 kinnistute ja lähiala detailplaneering, kehtestatud Tapa Vallavolikogu 26.01.2017 otsusega nr 204 (tiitelleht, seletuskiri, põhiplaan).

Menetlusdokumendid:

Tapa linn: Valgejõe pst 14 ja Valgejõe pst 14a kinnistu ja lähiala detailplaneering, kehtestatud Tapa Vallavalitsuse 12.05.2016 korraldusega nr 330 (seletuskiri, situatsiooniskeem, olemasolev olukord, põhijoonis, tehnovõrkude planeering, lisad).

Tapa linn: Lehtse tee 4c kinnistu ja selle lähiala detailplaneering, kehtestatud Tapa Vallavolikogu 29.05.2014 otsusega nr 48 (tiitelleht, seletuskiri, situatsiooniskeem, olemasolev olukord, põhijoonis, tehnovõrkude joonis, lahenduse illustratsioon, üldplaneeringu muutmise skeem).

Menetlusdokumendid:

Tapa linn: Tapa linna kesklinna detailplaneering, kehtestatud Tapa Vallavolikogu 24.04.2014 otsusega nr 43 (seletuskiri,situatsiooniskeem, olemasolev olukord, põhijoonis, maakasutusjoonis, tehnojoonis).


Tapa linn: Hommiku pst 31 // Tapa depoo kinnistu detailplaneering, kehtestatud Tapa Vallavalitsuse 14.06.2013 korraldusega nr 441 (tiitelleht, seletuskiri, situatsiooniskeem, funktsionaalsed seosed, tugiplaan, põhijoonis).


 • Tapa linn: Pikk tn 33, Pikk tn 33a ja Pikk tn 35 kinnistute ja lähiala detailplaneering, kehtestatud Tapa Vallavolikogu 30.08.2012 otsusega nr 145.
 • Tapa linn: Loode tn 30 kinnistu detailplaneering, kehtestatud Tapa Vallavalitsuse 05.05.2011 korraldusega nr 595.
 • Tapa linn: Hoolekandeküla ja hooldekodu detailplaneering, kehtestatud Tapa Vallavolikogu 11.11.2010 otsusega nr 71.
 • Tapa linn: Tapa valla jäätmejaama detailplaneering, kehtestatud Tapa Vallavalitsuse 04.11.2010 korraldusega nr 728.
 • Tapa linn: Lai tn 6 ja 12 ning nende vahele jääva Pääsukese tänava osa detailplaneering, kehtestatud Tapa Vallavolikogu 14.10.2010 otsusega nr 66.
 • Tapa linn: Pikk tn 33 ja kauplusehoone teenindamisega seotud maa-ala detailplaneering, kehtestatud Tapa Vallavolikogu 08.04.2010 otsusega nr 37.
 • Tapa linn: Pihlaka tn 5 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering, kehtestatud Tapa Vallavalitsuse 01.12.2009 korraldusega nr 825.
 • Tapa linn: Jaani tn 39 detailplaneering, kehtestatud Tapa Vallavalitsuse 21.10.2009 korraldusega nr 746.
 • Tapa linn: Paide mnt ja  Ivaste tn vahelise Lembitu pst äärse maa-ala detailplaneering, kehtestatud Tapa Vallavalitsuse 16.09.2009 korraldusega nr 668.
 • Tapa linn: Viadukti põhjaringi detailplaneering, kehtestatud Tapa Vallavalitsuse 03.06.2009 korraldusega nr 436.
 • Tapa linn: Taara pst 35 detailplaneering, kehtestatud Tapa Vallavalitsuse 18.02.2009 korraldusega nr 145.
 • Tapa linn: Tapa sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneering, kehtestatud Tapa Vallavalitsuse 01.10.2008 korraldusega nr 1893.
 • Tapa linn: Karja põik 6 kinnistu detailplaneering, kehtestatud Tapa Vallavalitsuse 06.02.2008 korraldusega nr 106.
 • Tapa linn: Lehtse tee ja Joosepi katastriüksuse ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga külgneva maa-ala detailplaneering, kehtestatud Tapa Linnavolikogu 13.04.2006 otsusega nr 56.
 • Tapa linn: 1. Mai pst 44/Eha tn 5 kinnistu detailplaneering, kehtestatud Tapa Vallavolikogu 10.11.2005 otsusega nr 14.
 • Tapa linn: Ambla mnt 6 maaüksuse ja ümbritseva maa-ala detailplaneering, kehtestatud Tapa Linnavolikogu 13.11.2003 otsusega nr 62.
 • Jäneda küla: Jõeveerse kinnistu detailplaneering, kehtestatud Lehtse Vallavolikogu 28.08.2003 otsusega nr 38.
 • Tapa linn: Karja tn 1, Karja tn 7 ja  Karja põik 8 maa-alade detailplaneering, kehtestatud Tapa Linnavolikogu 13.06.2002 otsusega nr 101.
 • Tapa linn: Ambla mnt 36 detailplaneering, kehtestatud Tapa Linnavolikogu 11.04.2002 otsusega nr 95.
 • Tapa linn: Pikk tn 3, Pikk tn 5 ja Roheline tn 2 maa-ala detailplaneering, kehtestatud Tapa Linnavolikogu 13.12.2001 otsusega nr 85.
 • Tapa linn: Tapa Gümnaasiumi juurdeehituse (koos spordisaaliga) detailplaneering, kehtestatud Tapa Linnavolikogu 14.12.2000 otsusega nr 38.
 • Tapa linn: Ambla mnt ja Valgejõe pst vahelise viadukti äärse maa-ala detailplaneering, kinnitatud Tapa Linnavolikogu 18.05.2000 otsusega nr 27.
 • Tapa linn: Ambla mnt ja Kuusiku tänava vahelise maa-ala detailplaneering, kinnitatud Tapa Linnavolikogu 18.05.2000 otsusega nr 27.
 • Tapa linn: Pikk tänav 16, Tapa maa-ala detailplaneering Uno-X automaat, kehtestatud Tapa Linnavolikogu 14.10.1999 otsusega nr 191.
 • Tapa linn: Paide mnt, Loode tn ja kõrgepingeliini vahelise ala detailplaneering, kinnitatud Tapa Linnavolikogu 17.10.1996 otsusega nr 52.

Endise Tamsalu valla poolt kehtestatud detailplaneeringud